Moodle
+36 30 103-1848
+36 70 619-5705
+36 30 895-1612
|
+36 70 221-1393

Pedagógiai asszisztens képzés

A korábbi OKJ-s tanfolyammal megegyező, államilag elismert végzettséget nyújtó képzés!
Programkövetelmény azonosító száma: 01194002
A Pedagógiai munkatárs gyermekekkel foglalkozik, ami – lássuk be – társadalmilag az egyik legfontosabb, emberileg pedig a legszebb feladat. Ahhoz, hogy a felnövekvő gyermekek megfelelő környezetben nevelkedjenek az oktatási intézményekben, nagymértékben hozzájárul a pedagógusok munkáját segítők szakmai tudása és empatikus, elfogadó, pozitív szemlélete és személyisége. A gyermekekkel való foglalkozás öröme miatt választják legtöbben ezt a szakmát, s ez kihatással van a gyermek és családja életére is.
Választható képzési forma
Tantermi / Hibrid / Online*
Képzési idő
5 hónap
szombatonként
Képzés ára
105 500 Ft egyösszegű befizetés esetén (Havi kamatmentes részletekben is fizethető, 22 500 Ft/hó, ekkor a teljes ár 112 500 Ft)
Következő tanfolyam indulásának dátuma
2024. június 15.
Jelentkezési határidő
2024. június 8.
Beiratkozás feltétele
Érettségi bizonyítvány
Információ a képzési formáinkról*
Tantermi képzési forma: 
Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik hagyományos módon, az oktatóval való személyes találkozás során, egy fizikai térben, a tanteremben szeretnének tanulni. Az oktatáshoz digitális oktatási segédanyagot biztosítunk.
Hibrid képzési forma:
A személyes, tantermi jelenlét mellett az online tanulás is szerepet kap, ami online előadásokat és digitális tananyagot jelent.
Online képzési forma: 
A képzés online csatornákon keresztül zajlik, csak abban az esetben szükséges a személyes jelenlét, ha azt a képzés kimondottan megköveteli az állami szabályozás alapján.
JELENTKEZEM

Milyen képzési formát választanál?

Bízhatsz bennünk
Több mint 15 év felnőttképzési tapasztalat.
A képzést rád szabjuk
Háromféle képzési forma közül is választhatsz, ahogy neked tetszik.

Az órákat bármikor visszanézheted, a jegyzeteket bármikor, bárhonnan elérheted.
Rugalmas fizetési lehetőségek
A képzés díjának rendezésére lehetőséged van egészen a képzés végéig, ahogy szeretnéd.

Hagyományos

Milyen napokon tanulnál?
szombatonként
Milyen hosszú a tanfolyam?
5 hónap
Mennyibe kerül a képzés?
Akár kamatmentes részletfizetéssel!
105 500 Ft egyösszegű befizetés esetén (Havi kamatmentes részletekben is fizethető, 22 500 Ft/hó, ekkor a teljes ár 112 500 Ft)
Mikor indul a tanfolyam?
2024. június 15.
Mikortól lehet beiratkozni?
Folyamatosan, a 
Jelentkezés gombra kattintva!
Jelentkezem

Hibrid

Milyen napokon tanulnál?
Milyen hosszú a tanfolyam?
Mennyibe kerül a képzés?
Akár kamatmentes részletfizetéssel!
Mikor indul a tanfolyam?
Mikortól lehet beiratkozni?
Folyamatosan, a 
Jelentkezés gombra kattintva!
Jelentkezem

Online

Milyen napokon tanulnál?
Milyen hosszú a tanfolyam?
Mennyibe kerül a képzés?
Akár kamatmentes részletfizetéssel!
Mikor indul a tanfolyam?
Mikortól lehet beiratkozni?
Folyamatosan, a 
Jelentkezés gombra kattintva!
Jelentkezem
Lukács Ágnes kurzus oktató fényképe

Lukács Ágnes

Kurzus oktató
Humán területen számomra az elhivatottság azt jelenti, hogy legfontosabb eszközöm a saját személyiségem, mellyel teljes mértékben részt kell vennem az adott folyamatban. Ezt alkalmazom mind a segítő, mind a pedagógus szakmában.
 kurzus oktató fényképe

Pappné Locskai Szilvia

Kurzus oktató
Ha tágabb értelemben kellene megfogalmaznom, hogy a fogyatékosságügy mit is jelent számomra, akkor William Shakespeare gondolata jut eszembe, miszerint: „..Minden emberre szükség van, hiszen mindenki egy szín az élet palettáján.” A kulcs az elfogadás, az pedig ahogyan Thomas Gordon mondta: „.. olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá a virággá váljon, amivé fejlődni képes.”
 kurzus oktató fényképe

Dobránszki-Magyar Adrienn

Kurzus oktató
Hiszek abban, hogy minden emberben ott rejlik a fejlődés potenciálja. Pszichológusi és oktatói munkám során is az a célom, hogy egy olyan biztonságos, elfogadó és támogató légkört teremtsek meg, amelyben minden figyelmünkkel a fejlődés és a tanulás felé fordulhatunk.
Mit tartalmaz az ár?
A képzés teljes költségét, vagyis:
az előzetes tudásmérés díját,
az oktatói jegyzeteket,
az oktatás díját,
személyre szabott internetes felület biztosítását,
a gyakorlat helyszínének biztosítását,
a tananyagegységek záró vizsga díját.
Minimális technikai feltételek a képzéshez
Mi szükséges a képzés megkezdéséhez?
Érettségi bizonyítvány
Mit jelent az előzetes tudásmérés?
Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk.
Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk.
Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés egy része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel.
Mi történik, ha kérdésed van, kihez fordulhatsz?
Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja.
A tanfolyam felelősével a beiratkozás után folyamatos a kapcsolattartás, ő szintén melletted áll a képzés ideje alatt, telefonon és email-ben elérhető, illetve ügyfélszolgálati időben személyesen is.
Miért minket válassz Pedagógiai asszisztens végzettséged megszerzéséhez?
Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szakmájukban. Velük az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani.
A képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe leginkább beilleszthető megoldásra.
Nálunk nem számít, hány éves vagy. Csoportjainkban mindenféle korosztály megtalálható.
Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz!
Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat.
A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a lelkesedésünk ragadós :-) !
Milyen kompetenciákat szerezhetsz meg a Pedagógiai asszisztens  képzés során?
A pedagógia szakmai terminusainak ismerete, a pedagógia tudományként való értelmezése.
Pontos szakmai ismeretek a szocializációról.
A gyermek megismerésének lehetőségeinek, módszereinek ismerete.
Ismeret a gyógypedagógia rendszerében, a gyógypedagógiai alapfogalmakban.
Fejlődéslélektani, személyiséglélektani és szociálpszichológiai ismeretek.
A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők ismerete, kapcsolatrendszerük értelemzése.
Az emberi szükségletek rendszerének, és a szükségletek egymásra gyakorolt hatásának ismerete.
Az anya-gyermek kapcsolat jelentőségének, a kötődés fogalmának, típusainak, valamint a hospitalizáció káros hatásainak ismerete.
Az életkori szakaszok és általános jellemzőik ismerete.
A pedagógus személyiségének, attitűdjének, hatása személyiségfejlődésre.
Pontos szakmai ismeretek a családról, a család szocializációban betöltött szerepe.
A konfliktus típusai és a konfliktusok feloldásának módjai.
A devianciák és veszélyeik, valamint megelőzésük lehetőségei.
A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség vonzásában megjelenő a gyermek/tanuló fejlődését befolyásoló veszélyek.
A fiatalkorú bűnelkövetés személyiségfejlődésben betöltött szerepe.
A krízis jelentősége és a családon belüli krízishelyzetek veszélyei.
A mentálhigiéné a családi mentálhigiénés gondozás és a segítő beszélgetés szerepe a pedagógiai munkában.
A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének szemléletformáló hatása.
Az óvoda és az általános iskola intézményen belüli és intézményen kívüli szabadidős tevékenységeinek lehetőségei.
Az óvodai, iskolai kirándulás és az erdei iskola, tábor előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának lépései.
Az óvodai, iskolai programok és a hozzájuk kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékek ismerete.
Játékpedagógiai és játékpszichológiai ismeretek.
A közművelődési intézmények és a köznevelési intézmények kapcsolatrendszere.
A családdal történő kapcsolattartás formái.
A tapasztalatok értékelése, következtetések jövőbeni felhasználása.
Alapvető egészségnevelési, egészségvédelmi ismeretek.
Életkorspecifikus higiénés nevelési ismeretek.
A személyi gondozás szerepe és jelentősége a nevelési folyamatban.
Az egészséges táplálkozás általános szabályai.
Az óvodáskorú és iskoláskorú gyermek pihenésének ideális körülményei és a pihentető alvás feltételrendszere.
A helyes életritmus és az érzelmi biztonság kapcsolata.
A gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikációs technikák.
A kommunikáció elmélete és gyakorlata.
A kulturált és elvárt kapcsolatteremtés szabályai a pedagógiai folyamatban.
A kulturált üdvözlési formák és a bemutatkozás illemtana, az első benyomás jelentősége.
A közvetett és közvetlen kapcsolatteremtés szabályai, kultúrája.
A bizalmi légkör kialakításának lépései, feltételeit.
A pedagógus szerepének összeegyeztetése a divatos, ápolt öltözködéssel, sminkkel, testi higiénével.
Milyen tananyagegységekből épül fel a Pedagógiai asszisztens  tanfolyam?
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
Családpedagógiai alapismeretek
Szabadidőpedagógia
Gondozás és egészségnevelés
Kommunikáció és viselkedéskultúra
A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása, a vizsgát megelőző hónap végéig.
A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intézményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.
Hogyan zajlik a szakmai vizsga?
Itt éred el a vizsga információkat!

Pedagógiai asszisztens képzésünk folyamata

Tájékozódás honlapunkon

#1
Honlapunkon számos információt osztunk meg az adott képzésről. Amennyiben pontosítani szeretnéd az olvasottakat az alábbi elérhetőségeken teheted meg: 
E-mail: info@klasszisoktatas.hu 
Telefon: 06-30-103-1848

Döntöttél és jelentkezel

#2
Lejjebb görgetve a jelentkezem gombra kattintva tudsz jelentkezni a képzésre. A jelentkezés még nem jelent végleges elkötelezettséget és fizetési kötelezettséget. Ezzel csak - a honlapon olvasható információk alapján - a részvételi szándékot fejezi ki. Az információk pontosítása munkatársunkkal történő egyeztetés után történik.

24 órán belüli kapcsolat felvétel

#3
Ez a telefonhívás arra szolgál, hogy visszaigazolja a jelentkezésedet, és lehetőséged legyen feltenni azokat a kérdéseket, melyek pontosítják az információkat, melyekről a honlapunkon keresztül tájékozódtál. Kérdezhetsz, mi pedig válaszolunk. Sok információt tartalmaz honlapunk, mégsem adhatja ugyanazt, mint amikor telefonon élőszóban beszélünk egymással. Ezért hívunk fel telefonon.

Email összefoglaló

#4
24-48 órán belül email érkezik az általad megadott email címre a tanfolyam egészéről.
Ebben az email-ben összefoglalunk Neked minden információt, amit a tanfolyamról tudnod kell.

Szerződéskötés

#5
A szerződést email-ben küldjük el Neked, hogy legyen lehetőséged áttekinteni, majd papír formában postázzuk az általad megadott címre. Online tanfolyamvégzés esetén ezt kell visszaküldened.
Személyesen is van lehetőség a szerződés megkötésére, ügyfélszolgálati irodánkban, az oktatás megkezdése előtt.
Amennyiben a személyes jelenlétet igénylő, hagyományos, tantermi képzést választottad, a szerződést az első oktatási napon vagy az előtt is aláírhatod.

Belépési információk

#6
A szerződéskötést követő 24 órán belül következik a tanfolyam végzéséhez szükséges digitális felületek hozzáférési adatainak megküldése.
Email-ben küldjük el a hozzáféréseket, természetesen belépési segédlettel.

Oktatás, tanulás

#7
Az oktatás történhet tanteremben vagy a digitális térben.
Fontos része a folyamatnak a digitális formában elérhető tanagyagok és a tesztek, melyek az elsajátított ismeretek visszaigazolására szolgálnak.

Képzési tanúsítvány

#8
Az oktatást követően, megszerzett tudásod igazolására tanúsítványt állítunk ki. Ezzel a tanúsítvánnyal lehetőséged van jelentkezni akkreditált vizsgaközpontba, hogy ott sikeres vizsgát követően államilag elismert szakképesítésről szóló tanúsítványt szerezz.

Vizsga akkreditált vizsgaközpontban

#9
Akkreditált vizsgaközpontban képesítő vizsga tehető. A Klasszis Oktatás által kiállított tanúsítvánnyal akkreditált vizsgaközpontban sikeres vizsga teljesítésével államilag elismert szakképesítés szerezhető. 
Jelentkezem
Mit tartalmaz az ár?
A képzés teljes költségét, vagyis
az előzetes tudásmérés díját
az oktatói jegyzeteket 
az oktatás díját
személyre szabott internetes felület biztosítását
a gyakorlat helyszínének biztosítását
a tananyagegységek záró vizsga díját
Mi szükséges a képzés megkezdéséhez?
Alapfokú iskolai végzettség
Mit jelent az előzetes tudásmérés?
Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk.
Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk.
Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés egy része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel.
Mi történik, ha kérdésed van, kihez fordulhatsz?
Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja.
Ennek a tanfolyamnak a felelőse Császár Anett, aki szintén melletted áll a képzés ideje alatt, telefonon és email-ben elérhető.
Milyen kompetenciákat szerezhetsz meg a Dajka képzés során?
a személyi gondozási ismeretek alkalmazása
higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvés
az étel szakszerű előkészítése, az étkezés higiénéjének megteremtése
a gyermek tevékenységének aktív segítése
a környezet gondozása, tisztántartása
a gyermek tevékenységének aktív segítése
a munkavédelmi előírások betartása 
empátia, tolerancia, adekvát kommunikáció
általános ismereteket speciális helyzetben való alkalmazása
a szakmai, etikai szabályok betartása, a szakmai értékek képviselete
módszeres munkavégzés
differenciált bánásmód
segítségnyújtás rendezvények, programok szervezésében, a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartásával
szakemberekkel való együttműködés
Milyen tananyagegységekből épül fel a Dajka tanfolyam?
Nevelési feladatok a dajka tevékenységében
Gondozás és egészségvédelem
Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében
Takarítási feladatok a dajka tevékenységében
Hogyan zajlik a szakmai vizsga?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris quis laoreet erat. Vivamus lobortis fringilla ipsum, et condimentum tellus hendrerit et. Integer vulputate lectus vel mauris suscipit, sit amet placerat tellus porta. Aenean molestie velit fermentum ipsum ornare tempor. Ut euismod leo felis, id mattis erat vehicula non. Vivamus sagittis eleifend porta. Quisque condimentum massa quis libero luctus condimentum. Donec a velit sed dolor rutrum venenatis vitae quis odio. Donec consectetur libero eu tellus porta, id euismod lectus tincidunt. Donec volutpat tincidunt turpis sit amet lobortis. Integer quis ipsum sit amet ante consectetur elementum congue vel ipsum. In ac tortor nec ligula dapibus faucibus. Cras consectetur ante eget dui condimentum, ut facilisis urna lobortis. Cras eu mi id nulla consectetur tristique.
A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása, a vizsgát megelőző hónap végéig.
It has several list items you can easily edit.
A szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban, vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézményben.    
A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intézményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.
Gyakorlati vizsgatevékenység
XXX
Szóbeli vizsgatevékenység
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris quis laoreet erat. Vivamus lobortis fringilla ipsum, et condimentum tellus hendrerit et. Integer vulputate lectus vel mauris suscipit, sit amet placerat tellus porta. Aenean molestie velit fermentum ipsum ornare tempor. Ut euismod leo felis, id mattis erat vehicula non. Vivamus sagittis eleifend porta. Quisque condimentum massa quis libero luctus condimentum. Donec a velit sed dolor rutrum venenatis vitae quis odio. Donec consectetur libero eu tellus porta, id euismod lectus tincidunt. Donec volutpat tincidunt turpis sit amet lobortis. Integer quis ipsum sit amet ante consectetur elementum congue vel ipsum. In ac tortor nec ligula dapibus faucibus. Cras consectetur ante eget dui condimentum, ut facilisis urna lobortis. Cras eu mi id nulla consectetur tristique.
Miért minket válassz Dajka végzettséged megszerzéséhez?
Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szakmájukban, ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani.
A Dajka képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe leginkább beilleszthető megoldásra.
Nálunk  nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalálható.
Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz!
Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat.
A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a lelkesedésünk ragadós :-) !
© 2024 - Klasszis Oktatás
Designed by Dorottya Vincze
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram