Moodle
+36 30 103-1848
+36 70 619-5705
+36 30 895-1612
|
+36 70 221-1393

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

A korábbi OKJ-s tanfolyammal megegyező, államilag elismert végzettséget nyújtó képzés!
Programkövetelmény azonosító száma: 01194001
A Gyógypedagógia munkatárs gyógypedagógiai intézményben dolgozó szakember, aki sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozik felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányítása mellett. Ehhez a munkához elengedhetetlen a szakmai tudás, s olyan emberi értékek, mint a tisztelet, tolerancia és empátia.
Választható képzési forma
Tantermi / Hibrid / Online*
Képzési idő
6 hónap
szombatonként
Képzés ára
128 500 Ft egyösszegű befizetés esetén (Havi kamatmentes részletekben is fizethető, 22 500 Ft/hónap, ekkor a teljes ár 135 000 Ft)
Következő tanfolyam indulásának dátuma
2024. június 15.
Jelentkezési határidő
2024. június 8.
Beiratkozás feltétele
Érettségi bizonyítvány
Információ a képzési formáinkról*
Tantermi képzési forma: 
Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik hagyományos módon, az oktatóval való személyes találkozás során, egy fizikai térben, a tanteremben szeretnének tanulni. Az oktatáshoz digitális oktatási segédanyagot biztosítunk.
Hibrid képzési forma:
A személyes, tantermi jelenlét mellett az online tanulás is szerepet kap, ami online előadásokat és digitális tananyagot jelent.
Online képzési forma: 
A képzés online csatornákon keresztül zajlik, csak abban az esetben szükséges a személyes jelenlét, ha azt a képzés kimondottan megköveteli az állami szabályozás alapján.
JELENTKEZEM

Milyen képzési formát választanál?

Bízhatsz bennünk
Több mint 15 év felnőttképzési tapasztalat.
A képzést rád szabjuk
Háromféle képzési forma közül is választhatsz, ahogy neked tetszik.

Az órákat bármikor visszanézheted, a jegyzeteket bármikor, bárhonnan elérheted.
Rugalmas fizetési lehetőségek
A képzés díjának rendezésére lehetőséged van egészen a képzés végéig, ahogy szeretnéd.

Hagyományos

Milyen napokon tanulnál?
szombatonként
Milyen hosszú a tanfolyam?
6 hónap
Mennyibe kerül a képzés?
Akár kamatmentes részletfizetéssel!
128 500 Ft egyösszegű befizetés esetén (Havi kamatmentes részletekben is fizethető, 22 500 Ft/hónap, ekkor a teljes ár 135 000 Ft)
Mikor indul a tanfolyam?
2024. június 15.
Mikortól lehet beiratkozni?
Folyamatosan, a 
Jelentkezés gombra kattintva!
Jelentkezem

Hibrid

Milyen napokon tanulnál?
Milyen hosszú a tanfolyam?
Mennyibe kerül a képzés?
Akár kamatmentes részletfizetéssel!
Mikor indul a tanfolyam?
Mikortól lehet beiratkozni?
Folyamatosan, a 
Jelentkezés gombra kattintva!
Jelentkezem

Online

Milyen napokon tanulnál?
Milyen hosszú a tanfolyam?
Mennyibe kerül a képzés?
Akár kamatmentes részletfizetéssel!
Mikor indul a tanfolyam?
Mikortól lehet beiratkozni?
Folyamatosan, a 
Jelentkezés gombra kattintva!
Jelentkezem
Lukács Ágnes kurzus oktató fényképe

Lukács Ágnes

Kurzus oktató
Humán területen számomra az elhivatottság azt jelenti, hogy legfontosabb eszközöm a saját személyiségem, mellyel teljes mértékben részt kell vennem az adott folyamatban. Ezt alkalmazom mind a segítő, mind a pedagógus szakmában.
 kurzus oktató fényképe

Pappné Locskai Szilvia

Kurzus oktató
Ha tágabb értelemben kellene megfogalmaznom, hogy a fogyatékosságügy mit is jelent számomra, akkor William Shakespeare gondolata jut eszembe, miszerint: „..Minden emberre szükség van, hiszen mindenki egy szín az élet palettáján.” A kulcs az elfogadás, az pedig ahogyan Thomas Gordon mondta: „.. olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá a virággá váljon, amivé fejlődni képes.”
 kurzus oktató fényképe

Dobránszki-Magyar Adrienn

Kurzus oktató
Hiszek abban, hogy minden emberben ott rejlik a fejlődés potenciálja. Pszichológusi és oktatói munkám során is az a célom, hogy egy olyan biztonságos, elfogadó és támogató légkört teremtsek meg, amelyben minden figyelmünkkel a fejlődés és a tanulás felé fordulhatunk.
Mit tartalmaz az ár?
A képzés teljes költségét, vagyis:
az előzetes tudásmérés díját,
az oktatói jegyzeteket,
az oktatás díját,
személyre szabott internetes felület biztosítását,
a gyakorlat helyszínének biztosítását,
a tananyagegységek záró vizsga díját.
Minimális technikai feltételek a képzéshez
Mi szükséges a képzés megkezdéséhez?
Érettségi bizonyítvány
Mit jelent az előzetes tudásmérés?
Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk.
Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk.
Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés egy része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel.
Mi történik, ha kérdésed van, kihez fordulhatsz?
Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja.
A tanfolyam felelősével a beiratkozás után folyamatos a kapcsolattartás, ő szintén melletted áll a képzés ideje alatt, telefonon és email-ben elérhető, illetve ügyfélszolgálati időben személyesen is.
Miért minket válassz Gyógypedagógiai asszisztens végzettséged megszerzéséhez?
Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szakmájukban. Velük az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani.
A képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe leginkább beilleszthető megoldásra.
Nálunk nem számít, hány éves vagy. Csoportjainkban mindenféle korosztály megtalálható.
Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz!
Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat.
A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a lelkesedésünk ragadós :-) !
Milyen kompetenciákat szerezhetsz meg a Gyógypedagógiai asszisztens  képzés során?
A pedagógia szakmai terminusainak ismerete, a pedagógia tudományként való értelmezése.
Pontos szakmai ismeretek a szocializációról.
A gyermek megismerésének lehetőségeinek, módszereinek ismerete.
Ismeret a gyógypedagógia rendszerében, a gyógypedagógiai alapfogalmakban.
Fejlődéslélektani, személyiséglélektani és szociálpszichológiai ismeretek.
A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők ismerete, kapcsolatrendszerük értelmezése.
Az emberi szükségletek rendszerének, és a szükségletek egymásra gyakorolt hatásának ismerete.
Az anya-gyermek kapcsolat jelentőségének, a kötődés fogalmának, típusainak, valamint a hospitalizáció káros hatásainak ismerete.
Az életkori szakaszok és általános jellemzőik ismerete.
A pedagógus személyiségének, attitűdjének, hatása személyiségfejlődésre.
A gyógypedagógia szakmai terminusai.
Az egyes fogyatékosságokat előidéző okok, környezeti veszélyeztető tényezők ismerete.
A szakértői bizottságok munkájának, a gyógypedagógiai diagnózis felállítás folyamatának ismerete.
A korai fejlesztés tartalmának, jelentőségének, törvényi hátterének ismerete.
A családdal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szabályainak, a sérült gyermek családi nevelésének sajátosságainak ismerete.
Az értelmi fogyatékosság csoportosításának lehetőségei, jellemzői, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségeinek ismerete.
A látásfogyatékosság csoportjai, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségei, a látássérülés hatása a pszichés fejlődésre. A látássérült gyermek önkiszolgálásra nevelése, higiénés szokásainak sajátosságai. A látássérültek speciális taneszközeinek, eszközeinek ismerete.
A hallásfogyatékosság csoportjai, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségei, önkiszolgálásra nevelésének, higiénés szokásainak sajátosságai. A hallássérülés hatása a gyermek személyiségfejlődésére.
A mozgáskorlátozottság csoportjai, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségei, speciális taneszközei, eszközei, gyógyászati és rehabilitációs eszközei. A mozgáskorlátozottság hatását a személyiség fejlődésére.
A beszédfogyatékosság csoportjai, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségei, a beszédfogyatékosság hatása a személyiség fejlődésére.
Az autizmus spektrumzavar jellemzői, autizmus spektrumzavarral élő személyek nevelésének, oktatásának, fejlesztésének lehetőségei. A protetikus környezet fogalma, fajtái, és az autizmust magyarázó elméletek ismerete.
A tanulási zavarok, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia sajátosságai, a fejlesztés lehetőségei. A Meixner módszer jelentőségének ismerete.
Az ADHD megjelenési formáit, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségei.
A súlyos, halmozott fogyatékos állapot jellemzői, a fejlesztő gondozásuk alapelvei.
Kapcsolódó szakmai készségek:
a szabadidős tevékenységek önálló szervezése
gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítása
munkatevékenységek szervezése, megvalósítása
hatékony munka a gyógypedagógussal együttműködve
nevelési módszerek megválasztása, alkalmazása
foglalkozások eszközeinek előkészítése
differenciált bánásmód
a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerése
a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtása
ügyeleti feladatok ellátása
A bizalmi légkör kialakításának lépései, feltételeit.
A pedagógus szerepének összeegyeztetése a divatos, ápolt öltözködéssel, sminkkel, testi higiénével.
Milyen tananyagegységekből épül fel a Gyógypedagógiai asszisztens  tanfolyam?
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
Általános gyógypedagógia ismeretek
Speciális gyógypedagógia ismeretek
A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása, a vizsgát megelőző hónap végéig.
A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intézményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.
Hogyan zajlik a szakmai vizsga?
Itt éred el a vizsga információkat!

Gyógypedagógiai asszisztens képzésünk folyamata

Tájékozódás honlapunkon

#1
Honlapunkon számos információt osztunk meg az adott képzésről. Amennyiben pontosítani szeretnéd az olvasottakat az alábbi elérhetőségeken teheted meg: 
E-mail: info@klasszisoktatas.hu 
Telefon: 06-30-103-1848

Döntöttél és jelentkezel

#2
Lejjebb görgetve a jelentkezem gombra kattintva tudsz jelentkezni a képzésre. A jelentkezés még nem jelent végleges elkötelezettséget és fizetési kötelezettséget. Ezzel csak - a honlapon olvasható információk alapján - a részvételi szándékot fejezi ki. Az információk pontosítása munkatársunkkal történő egyeztetés után történik.

24 órán belüli kapcsolat felvétel

#3
Ez a telefonhívás arra szolgál, hogy visszaigazolja a jelentkezésedet, és lehetőséged legyen feltenni azokat a kérdéseket, melyek pontosítják az információkat, melyekről a honlapunkon keresztül tájékozódtál. Kérdezhetsz, mi pedig válaszolunk. Sok információt tartalmaz honlapunk, mégsem adhatja ugyanazt, mint amikor telefonon élőszóban beszélünk egymással. Ezért hívunk fel telefonon.

Email összefoglaló

#4
24-48 órán belül email érkezik az általad megadott email címre a tanfolyam egészéről.
Ebben az email-ben összefoglalunk Neked minden információt, amit a tanfolyamról tudnod kell.

Szerződéskötés

#5
A szerződést email-ben küldjük el Neked, hogy legyen lehetőséged áttekinteni, majd papír formában postázzuk az általad megadott címre. Online tanfolyamvégzés esetén ezt kell visszaküldened.
Személyesen is van lehetőség a szerződés megkötésére, ügyfélszolgálati irodánkban, az oktatás megkezdése előtt.
Amennyiben a személyes jelenlétet igénylő, hagyományos, tantermi képzést választottad, a szerződést az első oktatási napon vagy az előtt is aláírhatod.

Belépési információk

#6
A szerződéskötést követő 24 órán belül következik a tanfolyam végzéséhez szükséges digitális felületek hozzáférési adatainak megküldése.
Email-ben küldjük el a hozzáféréseket, természetesen belépési segédlettel.

Oktatás, tanulás

#7
Az oktatás történhet tanteremben vagy a digitális térben.
Fontos része a folyamatnak a digitális formában elérhető tanagyagok és a tesztek, melyek az elsajátított ismeretek visszaigazolására szolgálnak.

Képzési tanúsítvány

#8
Az oktatást követően, megszerzett tudásod igazolására tanúsítványt állítunk ki. Ezzel a tanúsítvánnyal lehetőséged van jelentkezni akkreditált vizsgaközpontba, hogy ott sikeres vizsgát követően államilag elismert szakképesítésről szóló tanúsítványt szerezz.

Vizsga akkreditált vizsgaközpontban

#9
Akkreditált vizsgaközpontban képesítő vizsga tehető. A Klasszis Oktatás által kiállított tanúsítvánnyal akkreditált vizsgaközpontban sikeres vizsga teljesítésével államilag elismert szakképesítés szerezhető. 
Jelentkezem
Mit tartalmaz az ár?
A képzés teljes költségét, vagyis
az előzetes tudásmérés díját
az oktatói jegyzeteket 
az oktatás díját
személyre szabott internetes felület biztosítását
a gyakorlat helyszínének biztosítását
a tananyagegységek záró vizsga díját
Mi szükséges a képzés megkezdéséhez?
Alapfokú iskolai végzettség
Mit jelent az előzetes tudásmérés?
Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk.
Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk.
Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés egy része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel.
Mi történik, ha kérdésed van, kihez fordulhatsz?
Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja.
Ennek a tanfolyamnak a felelőse Császár Anett, aki szintén melletted áll a képzés ideje alatt, telefonon és email-ben elérhető.
Milyen kompetenciákat szerezhetsz meg a Dajka képzés során?
a személyi gondozási ismeretek alkalmazása
higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvés
az étel szakszerű előkészítése, az étkezés higiénéjének megteremtése
a gyermek tevékenységének aktív segítése
a környezet gondozása, tisztántartása
a gyermek tevékenységének aktív segítése
a munkavédelmi előírások betartása 
empátia, tolerancia, adekvát kommunikáció
általános ismereteket speciális helyzetben való alkalmazása
a szakmai, etikai szabályok betartása, a szakmai értékek képviselete
módszeres munkavégzés
differenciált bánásmód
segítségnyújtás rendezvények, programok szervezésében, a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartásával
szakemberekkel való együttműködés
Milyen tananyagegységekből épül fel a Dajka tanfolyam?
Nevelési feladatok a dajka tevékenységében
Gondozás és egészségvédelem
Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében
Takarítási feladatok a dajka tevékenységében
Hogyan zajlik a szakmai vizsga?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris quis laoreet erat. Vivamus lobortis fringilla ipsum, et condimentum tellus hendrerit et. Integer vulputate lectus vel mauris suscipit, sit amet placerat tellus porta. Aenean molestie velit fermentum ipsum ornare tempor. Ut euismod leo felis, id mattis erat vehicula non. Vivamus sagittis eleifend porta. Quisque condimentum massa quis libero luctus condimentum. Donec a velit sed dolor rutrum venenatis vitae quis odio. Donec consectetur libero eu tellus porta, id euismod lectus tincidunt. Donec volutpat tincidunt turpis sit amet lobortis. Integer quis ipsum sit amet ante consectetur elementum congue vel ipsum. In ac tortor nec ligula dapibus faucibus. Cras consectetur ante eget dui condimentum, ut facilisis urna lobortis. Cras eu mi id nulla consectetur tristique.
A vizsgára bocsátás feltételei
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, valamint a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása, a vizsgát megelőző hónap végéig.
It has several list items you can easily edit.
A szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban, vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézményben.    
A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intézményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.
Gyakorlati vizsgatevékenység
XXX
Szóbeli vizsgatevékenység
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris quis laoreet erat. Vivamus lobortis fringilla ipsum, et condimentum tellus hendrerit et. Integer vulputate lectus vel mauris suscipit, sit amet placerat tellus porta. Aenean molestie velit fermentum ipsum ornare tempor. Ut euismod leo felis, id mattis erat vehicula non. Vivamus sagittis eleifend porta. Quisque condimentum massa quis libero luctus condimentum. Donec a velit sed dolor rutrum venenatis vitae quis odio. Donec consectetur libero eu tellus porta, id euismod lectus tincidunt. Donec volutpat tincidunt turpis sit amet lobortis. Integer quis ipsum sit amet ante consectetur elementum congue vel ipsum. In ac tortor nec ligula dapibus faucibus. Cras consectetur ante eget dui condimentum, ut facilisis urna lobortis. Cras eu mi id nulla consectetur tristique.
Miért minket válassz Dajka végzettséged megszerzéséhez?
Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szakmájukban, ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani.
A Dajka képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe leginkább beilleszthető megoldásra.
Nálunk  nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalálható.
Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz!
Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat.
A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a lelkesedésünk ragadós :-) !
© 2024 - Klasszis Oktatás
Designed by Dorottya Vincze
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram