Kapcsolati információk

Telefon:

 • +36 70 394-8971
 • +36 70 619-5705
 • +36 30 895-1612

Email:

Ügyfélfogadás:

A szombati ügyfélszolgálati időn (9-13-ig) kívül a hét bármely napján telefonon és e-mailben állunk rendelkezésre.
Előzetesen egyeztetett időpont alapján személyesen is!

Oktatás és ügyfélfogadás helyszíne:

1085 Budapest, Horánszky utca 11. (Vörösmarty Gimnázium épülete)

Cégadatok

Klasszis Oktatás Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001438/2016

Székhely: 2141 Csömör, Laki utca 13/D.

Levelezési cím: 2141 Csömör, Laki utca 13/D. – Klasszis Oktatás Kft.

Adószám: 11714659-2-13

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12025000-01202233-00100000

Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU44 1202 5000 0120 2233 0010 0000

Helyszín, megközelítés

Ügyfélszolgálatunkat és képzési helyszínünket is a VIII. kerület Horánszky utca 11. szám alatt találod, 5 percre a Blaha Lujza tértől.
Többféleképpen is megérkezhetsz hozzánk. A négy legáltalánosabb:

 • 3-es metróval a Blaha Lujza tér állomásig – onnan 4-es 6-os villamossal a 32-esek teréig – onnan 2 perc séta (a Krúdy utcából nyíló harmadik keresztutca a Horánszky)
 • 2-es metróval a Ferenc körút megállóig – onnan 4-es 6-os villamossal a 32-esek teréig egy megálló – onnan 2 perc séta (a Krúdy utcából nyíló harmadik keresztutca)
 • 4-es metróval a Rákóczi téri megállóig – onnan 2 perc séta (a Krúdy utcából nyíló harmadik keresztutca)
 • 107 busszal a Blaha Lujza tér megállóig – onnan 4-es 6-os villamossal a 32-esek teréig – onnan 2 perc séta (a Krúdy utcából nyíló harmadik keresztutca a Horánszky)

Hitvallásunk

Amikor 2009-ben megalapítottuk a Klasszis Oktatást, arra szövetkeztünk, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk mindazoknak, akik felnőttként, család vagy munka (esetleg mindkettő) mellett vállalkoznak arra, hogy képezzék, átképezzék magukat.

Rendületlen hittel tiszteljük az ember azon törekvését, hogy változtatni, jobbítani szeretne sorsán.

Sokszor megmosolyognak minket, amikor ehhez az alapgondolathoz újra és újra visszatérünk, és nem pusztán egy üzleti vállalkozásnak tekintjük magunkat.

Különösen akkor, amikor oly sok változással kell szembe nézni a felnőttképzés területén, hogy még a sokat próbált képző intézmények is meg- megállnak egy nagyobb lélegzetvételre.

Az oktatás rendszere változhat, az adminisztráció sokasodhat, de a középpontban mégis az Ember áll: aki oktat és akit oktatnak. Tanáraink a szakma jeles képviselői, akiktől nem csupán ismeretet, de emberséget és előrevivő szemléletmódot is lehet tanulni. A szervezők pedig mindent megtesznek azért, hogy ebben a sokszor kusza valóságban segítő kezet nyújtsanak és könnyebbé tegyék a teljesítendő feladatokat.

Ismerd meg oktatóinkat

Dr. Jandala Csilla

Dr. Jandala Csilla

Kurzusa: Idegenvezető képzés

Bemutatkozás: Dr. Jandala Csilla vagyok, jelenleg az Edutus Főiskola Turizmus Tanszékének vezetője, egyben a főiskola megbízott rektora. Több nemzetközi és hazai szakmai szervezetnek vagyok tagja, a Turisztikai Világszervezetnek (UNWTO) panel szakértője.

Több mint harminc éve foglalkozom turizmus oktatással egyetemen, főiskolán, alapképzéseken, mesterképzésen, továbbképzéseken, doktori programokon. Eddig csaknem 4000 diákot tanítottam, akik többségét sikerült a turizmussal valóban megszerettetni, és azóta sikeres turisztikai vállalkozók, szállodaigazgatók, marketingesek, idegenvezetők lettek.

Örülök annak, hogy számomra a hivatást és a legfontosabb szabadidős tevékenységet ugyanaz jelenti: a turizmus. Remélem, hogy az idegenvezető képzésben résztvevők is ugyanezt fogják érezni.

Barina-Szivi Orsolya

Barina-Szivi Orsolya

Kurzusai:

Bemutatkozás: 15 éve foglalkozom projektek előkészítésével, megvalósításával. Több évet dolgoztam a közszférában, versenyszférában, 5 éve önálló vállalkozóként közreműködők elsősorban az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló programok kivitelezésében. Hiszem, hogy minden projekt akkor válik sikeressé, ha az alkotók, és a résztvevők magukénak érzik a projekt célkitűzéseit, ezért elkötelezett híve vagyok annak, hogy minél többen megismerjék a projekttervezési technikákat, a forrásfinanszírozási lehetőségeket (pályázatokat), a projektmegvalósítás legfontosabb elemeit, és ezt követően a saját szervezetük, saját közösségük érdekében mindenki maga valósítsa meg az álmait, amelyet egy sikeres projektben tud összegezni.

Lukács Ági

Lukács Ági

Kurzusai:

Bemutatkozás: Szociális és gyermekvédelmi szakemberként 15 éve foglalkoztam veszélyeztetett gyermekekkel és családjukkal. Gyakorlati munkám kapcsán tapasztaltam, hogy a szociális szakember személyisége és szakmai felkészültsége milyen hatással lehet egy-egy gyermek sorsára. 2010-ben elhatároztam, hogy a területen dolgozó, vagy dolgozni szándékozóknak átadom szakmai tapasztalataimat. Ehhez találtam a Klasszis Oktatás csapatát, akikkel egységes szakmai elveket képviselve, gyakorlat- és gyermekközpontú képzést nyújtunk a hozzánk jelentkezőknek. 2015. februárjától nevelői munkát végzek.

Barna Móni

Barna Mónika

Kurzusa:

Bemutatkozás: Az informatika szakterület mint tevékenység, felöleli mind a közigazgatásban mind a vállalkozói szférában végzett munkám során szerzett tapasztalatokat, melyeket szívesen osztok meg a hallgatókkal, akik erre a képzésre jelentkeztek. 2001. óta foglalkozom az informatika különböző területeivel, a fejlesztéstől a szervezésen át egészen az üzemeltetési tevékenységekig.

Munkám iránti elkötelezettségemet mutatja, hogy folyamatosan bővítem tudásomat, a tapasztalataim körét, amit igyekszek a tananyag mellett átadni a hallgatóknak. Az önálló munkavégzés, a szervezés, a vezetés, az informatika adott témájának megfelelően annak tökéletes átadására törekszem, annak érdekében, hogy a hallgató a megszerzett ismeretekre építkezve minél több tudást és információt szerezzen és a jövőben a megszerzett tudással meg tudjon állni a saját lábán. Élmény alapú, gyakorlati oktatás híve vagyok, mert ez hozza a legrövidebb időn belül a legjobb eredményt.

Kovách Elina

Kovách Elina

Kurzusa: Idegenvezető képzés

Bemutatkozás: Húszévesen szülőföldemet magam mögött hagyva, Magyarországra telepedtem át, így eddigi életem jó részét Budapesten éltem le. Közben észrevétlenül, szenvedélyesen beleszerettem új hazámba. Korábbi tanulmányaim a Lembergi Művészeti Akadémián és a Magyar Iparművészeti Egyetemen képessé tettek arra, hogy szakmai szemmel is gyönyörködhessek építészete remekműveiben.

Újságírói munkám a Vengria című folyóiratnál segített abban, hogy beleláthassak a magyarok hétköznapi életébe, megtapasztalhassam a magyar életérzést, és felszínre törhessen véremben csörgedező magyarságom. Az idegenvezetői szakma elsajátítása (a hatalmas szakmai és pedagógiai tapasztalattokkal rendelkező mentorom, Gaskó Enikő gondos egyengetése mellet) csak tovább erősítette szeretetemet a magyar történelem és művészet iránt, kiegészítette tudásomat földrajzával és kultúrájával kapcsolatban.

Az idegenvezetés szakmai ismeretei mellett rengeteg új dolgot tanultam meg Magyarországról és Budapestről, az ország nevezetességeiről, melyek gazdagították, tartalmasabbá tették életemet. Ezt a tudást nagy szeretettel igyekszem megosztani az országunkba látogató vendégekkel. Munkám során szerzett tapasztalataimat szeretném továbbadni jövendőbeli kollégáimnak, a Klasszis Oktatás hallgatóinak.

Molnár Margó

Molnár Margó

Kurzusai:

Bemutatkozás: Szociálpedagógus, szociális munkás, esetmenedzser, szaktanár és két gyermek édesanyja vagyok. Egészségügyi szakközépiskolai tanulmányaimat követően, gyógypedagógiai asszisztens oklevelet, majd szociálpedagógus diplomát szereztem. 15 évet töltöttem szociális területen, a fogyatékkal élők foglalkoztatásától, jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson keresztül az idősellátásig, de ismereteket szereztem a szociális munka más területein is.

10 éve tevékenykedem tereptanárként, és oktatóként. Eddigi munkám során gyakorló szakemberként igyekszem átadni ismereteimet, a szakma iránti elkötelezettségemet, megismertetni a jövő szakembereit a szakma iránti alázattal, odaadással.

Radányi Ili

Radányi Lászlóné, Ili

Kurzusa:

Bemutatkozás:

Közösségi szociális munkás, ellátottjogi képviselő, szaktanár és nem utolsó sorban boldog édesanya és nagymama vagyok. Főiskolai diplomámat egyházi fenntartású intézményben szereztem, szakmai gyakorlatként pedig megadatott nekem, hogy a Szentföldön, Jeruzsálemben szívjam magamba a segítő szakmához elengedhetetlenül szükséges spirituális-lelki többletet, hogy felismerjem és alkalmazni tudjam az empátiás készségemet, az elesettek, idősek, betegek, rászorultak feltétel nélküli segítését, hogy végérvényesen tudjam és érezzem: nekem ez az életutam, ez a hivatásom.

25 évet töltöttem szociális munkásként az idősgondozásban, de természetesen ismerem a szociális munka minden szegmensét. 10 éve oktatom a jövő segítőit, és boldogsággal tölt el az a tudat, hogy átadhatom az utánam következő generációnak a szakma szeretetét, azt a sok szépet és jót, és természetesen kudarccal teli út tapasztalatait, amit csak azok tudnak átélni-megélni, akik megfelelő önismerettel, fejlett empátiás készséggel rendelkeznek és készek arra, hogy hivatásukká váljon a segítés. Minden tudásommal és erőmmel arra fogok törekedni, hogy hallgatóim magas szinten sajátítsák el a gondozás-ápolás általános szakmai követelményeit:

 • a közösségi gondozás, mint attitűd elsajátítását,
 • ismerjék meg a segítő szakmai etikai dilemmáit,
 • kommunikációs képességeikkel váljon lehetővé a családokkal, a társadalmi környezettel és a fogyatékkal élőkkel való kapcsolattartás,
 • rendelkezzenek megfelelő önismerettel, a kompetenciahatárok ismeretével,
 • rendelkezzenek fejlett empátiás készséggel, melyet képesek legyenek a fogyatékkal élőknél és a környezetben egyaránt használni
 • a segítő kapcsolat speciális eszközeit tudják használni kifejezetten a fogyatékkal élőkkel folytatott segítő munkában.
Sárvári Krisztina

Sárvári Krisztina

Kurzusa:

Bemutatkozás: A főiskola elvégzése után az idegenforgalom területén helyezkedtem el, szerelem volt az első látásra és a szerelem azóta is tart. Az elmúlt harminc évben dolgoztam légitársaságnál, utazási irodában és az elmúlt közel tíz évben szállodában. Folyamatos képzéseken vettem részt és képzéséket tartottam. Oktatói munkán során törekszem arra, hogy a szükséges elméleti tudást, a napi munkavégzés során tapasztalt helyzetekkel tegyem színesebbé. Fontosnak tartom, hogy a hallgatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretre tegyenek szert az idegenforgalom minden – általam jól ismert – területén. A célom, hogy a képzések alatt kedvet kapjanak ehhez a nehéz, de gyönyörű szakmához és találjanak benne ugyanannyi örömet, mint amennyit én találok nap mint nap.

Ratimovszki Nelli

Ratimovszky Kornélia

Kurzusai:

Bemutatkozás: Pszichológus diplomám megszerzése óta szociális területen dolgozom. Felsőoktatásban szociálpedagógus, szociális munkás képzésben 22 éve oktatok. Családsegítő szolgálatoknál és nevelési tanácsadóban gyakorló pszichológus vagyok. Számomra fontos az elmélet és a gyakorlat közti harmónia.

Kovács Dóra

Kovács Dóra

Kurzusai:

Bemutatkozás: Kovács Dóra vagyok, Idegenvezető, Idegenforgalmi közgazdász, közgazdász tanár. Több éve tanítok középiskolában, felnőttképzésben Marketing, Turizmus, Vendéglátás, Kommunikáció, Üzleti kommunikáció, Idegenvezetés elmélete és gyakorlata, Országismeret tárgyakat. Nagyon fontos számomra, hogy a leendő Idegenvezetők ne csak „könyvszagú” ismereteket kapjanak, hanem igazi betekintést a szakmába. Ezt gyakorlati tapasztalataimmal, tanácsaimmal is igyekszem elősegíteni. Igyekszem minden csoporttal közvetlen hangvételű párbeszédet kialakítani, hogy minden felmerülő kérdést meg tudjunk beszélni.

Gaskó Enikő

Gaskó Enikő

Kurzusai:

Gaskó Enikő tanárnő az aktív tanításban már sajnos nem tud részt venni, de a háttérből még mindig felügyeli a képzés anyagát, felépítését, szakmai színvonalát. Álljon itt bemutatkozása: Az idegenforgalomban eltöltött több mint 15 év alatt rengeteg olyan tapasztalatra tettem szert, amit szívesen megosztok azokkal a lelkes hallgatókkal, akik az idegenvezetői szakma iránt érdeklődnek. A Klasszis Oktatás idegenvezető képzésében a kezdetek óta részt veszek s úgy gondolom, hogy a munkám iránti elkötelezettségen túl az iskola vezetőinek tapasztalata, alapossága és rugalmassága is hozzájárul ahhoz, hogy a képzéseinkről kikerülő hallgatók megfelelő alapokkal rendelkeznek bármilyen idegenvezetői feladat ellátásához. A tankönyvi anyagon kívül átadjuk tapasztalatainkat és az előadások közben, illetve azok után mindig van lehetőség csoportos és egyéni konzultációra is, ami az apró nehézségeken eddig minden hallgatónkat átsegített. Képzésünk célja nem az, hogy a tanfolyam végén minél több, hanem az, hogy minél jobb, szakmailag valóban elkötelezett, megalapozott tudással rendelkező idegenvezető kapjon bizonyítványt.

Rétfalviné Julika

Rétfalviné Budai Julianna

Kurzusa:

Bemutatkozás: Gyakorló szakemberként szociális tárgyakat tanítok. Arra törekszem, hogy hallgatóink megismerjék a segítő szolgálat különleges útját, amelyen klienseinkkel együtt járva az élet nemcsak könnyebbé válhat, de a szakma kihívásainak is megfelel. Szociális szakemberként a gyakorlati megtapasztalásaim alapján vezetem hallgatóimat a tudomány területén. Iskolánk képzése jó alap a munkakeresőknek, a segítő hivatást választóknak és a továbbtanulni vágyóknak egyaránt. Örömmel látjuk képzéseinken kezdőként, haladóként vagy ha csak ismerkedik a szociális munkával, és el kívánna mélyedni ebben a témában.

Sándor Tibor

Dr. Sándor Tibor

Kurzusai:

Bemutatkozás: Dr. Sándor Tibor vagyok, egy magánfőiskola főiskolai tanára, filmtörténeti és turizmustörténeti könyvek szerzője, idegenvezető és kritikus. Az idegenvezetői munkám során elsősorban a “másképp” érdekel. A mainstream attrakciók helyett az egyediket preferálom. Ugyanez tanárként is jellemező rám és ez az esetek többségében a hallgatóknak is bejön.

Szigeti Ágnes

Szigeti Ágnes

Kurzusai:

Bemutatkozás:

Szigeti Ágnes vagyok. Képesítéseimet tekintve közgazdász és szociálpedagógus diplomát szereztem, van óvodai dajka, családi napközi működtető és pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítésem is. Dolgoztam oktatásban közigazgatásban, ügyintéző és vezető voltam gyámhivatalban és szociális irodán.

Felnőttoktatásban 1998-tól veszek részt, ezt párhuzamosan a közigazgatási munkámmal együtt végeztem. Óraadó tanárként dolgozom több szakképző iskolánál, vizsgaelnökösködöm gyermekvédelmi és szociális szakmacsoportban.

Ismerem a a képzés minden szegmensét, felnőttképzési szakértőként képzési programokat írok, minősítek és hatósági felkérésre ellenőrzök. 2014-ben mediátori képesítést szereztem, felkérésre családi kapcsolatok javításában, gyermek elhelyezésben mediálok.