Kapcsolati információk

Telefon:

  • +36 30 103-1848
  • +36 70 619-5705
  • +36 30 895-1612
  • +36 70 221-1393

Email:

Ügyfélfogadás:

Szerda: 10:00-17:30
Ettől eltérő időben telefonos egyeztetés alapján tudunk személyesen találkozni!

Oktatás és ügyfélfogadás helyszíne:

1085 Budapest, Horánszky utca 11. (Vörösmarty Gimnázium épülete)

Cégadatok

Klasszis Oktatás Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001438/2016

Székhely: 2141 Csömör, Laki utca 13/D.

Levelezési cím: 2141 Csömör, Laki utca 13/D. – Klasszis Oktatás Kft.

Adószám: 11714659-2-13

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12025000-01202233-00100000

Nemzetközi bankszámlaszám IBAN: HU44 1202 5000 0120 2233 0010 0000

Hitvallásunk

Amikor 2009-ben megalapítottuk a Klasszis Oktatást, arra szövetkeztünk, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk mindazoknak, akik felnőttként, család vagy munka (esetleg mindkettő) mellett vállalkoznak arra, hogy képezzék, átképezzék magukat.

Rendületlen hittel tiszteljük az ember azon törekvését, hogy változtatni, jobbítani szeretne sorsán.

Sokszor megmosolyognak minket, amikor ehhez az alapgondolathoz újra és újra visszatérünk, és nem pusztán egy üzleti vállalkozásnak tekintjük magunkat.

Ahogy azt az koronavírus berobbanásával is tapasztaltuk, a világ körülöttünk változhat, az oktatás rendszere módosulhat, az adminisztráció sokasodhat, de a középpontban mégis az Ember áll: aki tanulni, fejlődni szeretne.

Ehhez képző intézményként minden segítséget és támogatást szeretnénk megadni, ha kell, folyamatosan fejlesztve önmagunkat is.

Tanáraink a szakma jeles képviselői, akiktől nem csupán ismeretet, de emberséget és előrevivő szemléletmódot is lehet tanulni. A szervezők pedig mindent megtesznek azért, hogy ebben a sokszor kusza valóságban segítő kezet nyújtsanak és könnyebbé tegyék a teljesítendő feladatokat.

Legyen szó digitális képzésről, e-learningről, hagyományos kontaktórás tanfolyamokról, bízunk benne, hogy megtalálod a neked legmegfelelőbb formát nálunk.

Csatlakozz a Klasszishoz, segítünk megvalósítani céljaidat!

Ismerd meg oktatóinkat

Barina-Szivi Orsolya

Barina-Szivi Orsolya

Kurzusai:

Bemutatkozás: 15 éve foglalkozom projektek előkészítésével, megvalósításával. Több évet dolgoztam a közszférában, versenyszférában, 5 éve önálló vállalkozóként közreműködők elsősorban az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló programok kivitelezésében. Hiszem, hogy minden projekt akkor válik sikeressé, ha az alkotók, és a résztvevők magukénak érzik a projekt célkitűzéseit, ezért elkötelezett híve vagyok annak, hogy minél többen megismerjék a projekttervezési technikákat, a forrásfinanszírozási lehetőségeket (pályázatokat), a projektmegvalósítás legfontosabb elemeit, és ezt követően a saját szervezetük, saját közösségük érdekében mindenki maga valósítsa meg az álmait, amelyet egy sikeres projektben tud összegezni.

Kovács Dóra

Kovács Dóra

Kurzusai:

Bemutatkozás: Kovács Dóra vagyok, Idegenvezető, Idegenforgalmi közgazdász, közgazdász tanár. Több éve tanítok középiskolában, felnőttképzésben Marketing, Turizmus, Vendéglátás, Kommunikáció, Üzleti kommunikáció, Idegenvezetés elmélete és gyakorlata, Országismeret tárgyakat. Nagyon fontos számomra, hogy a leendő Idegenvezetők ne csak „könyvszagú” ismereteket kapjanak, hanem igazi betekintést a szakmába. Ezt gyakorlati tapasztalataimmal, tanácsaimmal is igyekszem elősegíteni. Igyekszem minden csoporttal közvetlen hangvételű párbeszédet kialakítani, hogy minden felmerülő kérdést meg tudjunk beszélni.

Lukács Ági

Lukács Ági

Kurzusa:

Bemutatkozás:

A Klasszis Oktatás tanáraként a kezdetektől veszek részt leendő szociális és köznevelési szakemberek képzésében.

Az elmúlt 11 év alatt a keretek és lehetőségek, melyek a pályát módosítók rendelkezésére álltak folyamatosan változtak. Nekünk, oktatóknak folyamatos feladatunk, hogy ezen változó keretek között ugyanazt a tartalmat, s szemléletmódot közvetítsük.

35 éve végzek pedagógiai és szociális munkát, melynek közös metszeteként az egyént, s az egyén környezethez való kapcsolatát helyezem a középpontba, s ebben a rendszerben elérhető fejlődést tartom elérendő célnak. / ez az alapelv független a célcsoporttól, de a helyzetüknél fogva a kiszolgáltatottak midig prioritást élveznek/

A felnőttképzésben tanításom elsődleges célja, hogy a leendő szakember felismerje a saját szerepét az adott területen, jól működjön, mert csak ebben az esetben tud hatékony szakmai munkát végezni. Ezért nagy hangsúlyt fektetek a hallgatók készségfejlesztésére, érzékenyítésére. A tananyag elsajátítása minden esetben gyakorlatközpontú, személyes tapasztalataimat osztom meg, melyek iskolai szociális segítőként folyamatosan bővülnek.

Humán területen számomra az elhivatottság azt jelenti, hogy legfontosabb eszközöm a saját személyiségem, mellyel teljes mértékben részt kell vennem az adott folyamatban. Ezt alkalmazom mind a segítő, mind a pedagógus szakmában.

Molnár Margó

Molnár Margó

Kurzusai:

Bemutatkozás: Szociálpedagógus, szociális munkás, esetmenedzser, szaktanár és két gyermek édesanyja vagyok. Egészségügyi szakközépiskolai tanulmányaimat követően, gyógypedagógiai asszisztens oklevelet, majd szociálpedagógus diplomát szereztem. 15 évet töltöttem szociális területen, a fogyatékkal élők foglalkoztatásától, jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson keresztül az idősellátásig, de ismereteket szereztem a szociális munka más területein is.

10 éve tevékenykedem tereptanárként, és oktatóként. Eddigi munkám során gyakorló szakemberként igyekszem átadni ismereteimet, a szakma iránti elkötelezettségemet, megismertetni a jövő szakembereit a szakma iránti alázattal, odaadással.

Sárvári Krisztina

Sárvári Krisztina

Kurzusa:

Bemutatkozás: A főiskola elvégzése után az idegenforgalom területén helyezkedtem el, szerelem volt az első látásra és a szerelem azóta is tart. Az elmúlt harminc évben dolgoztam légitársaságnál, utazási irodában és az elmúlt közel tíz évben szállodában. Folyamatos képzéseken vettem részt és képzéséket tartottam. Oktatói munkán során törekszem arra, hogy a szükséges elméleti tudást, a napi munkavégzés során tapasztalt helyzetekkel tegyem színesebbé. Fontosnak tartom, hogy a hallgatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretre tegyenek szert az idegenforgalom minden – általam jól ismert – területén. A célom, hogy a képzések alatt kedvet kapjanak ehhez a nehéz, de gyönyörű szakmához és találjanak benne ugyanannyi örömet, mint amennyit én találok nap mint nap.

Szigeti Ágnes

Szigeti Ágnes

Kurzusai:

Bemutatkozás:

Szigeti Ágnes vagyok. Képesítéseimet tekintve közgazdász és szociálpedagógus diplomát szereztem, van óvodai dajka, családi napközi működtető és pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítésem is. Dolgoztam oktatásban közigazgatásban, ügyintéző és vezető voltam gyámhivatalban és szociális irodán.

Felnőttoktatásban 1998-tól veszek részt, ezt párhuzamosan a közigazgatási munkámmal együtt végeztem. Óraadó tanárként dolgozom több szakképző iskolánál, vizsgaelnökösködöm gyermekvédelmi és szociális szakmacsoportban.

Ismerem a a képzés minden szegmensét, felnőttképzési szakértőként képzési programokat írok, minősítek és hatósági felkérésre ellenőrzök. 2014-ben mediátori képesítést szereztem, felkérésre családi kapcsolatok javításában, gyermek elhelyezésben mediálok.

Zentay Hajnalka

Zentay Hajnalka

Kurzusai:

Bemutatkozás:

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk:

gyökerek és szárnyak.” (Goethe)

Zentay Hajnalka vagyok, és legjobban a fenti idézet jellemzi pedagógiai munkámat.  28 éve tanítok iskolarendszerű oktatásban, és iskola rendszeren kívüli képzéseken is. 21 évet abban az iskolában tanítottam, amelyikbe én magam is jártam. Tanáraim a kollégáim lettek. Ez a szakmai, emberi, kapcsolati muníció az, ami mai napig végig kíséri szakmai és pedagógiai munkámat.

Kereskedelem, Turizmus – vendéglátás, és Pedagógia területén tevékenykedem. Egy kis időt eltöltöttem a szakképzés irányításánál is, ahol szintén sok hasznos tapasztalatot szereztem. 2020-ban a Neveléstudomány – és a Pedagógia Mestere lettem, egy diploma megszerzésével, és a Mesterportfólió megvédésével.

Tanítás közben szeretem, ha diákjaim saját maguk élmény szerűen tapasztalják meg a tananyag adta lehetőségen belül a tudást. Ezt nem csak gyakorlatlati foglalkozásokon, hanem elméleti tantárgyak tanítása esetében is fontosnak tartom.