Az egyes képzések modulokból épülnek fel. A képzésre vonatkozó fő szabályokat az egyes ágazatokat irányító minisztérium által kiadott rendelet szabályozza. Egy modul sokféle ismeretet tartalmaz, melyek, mint tananyagegységek jelennek meg az órarendben. Az egyes modulok végén vizsgát kell tenni, ezek az ún. modulzáró vizsgák. Ezek a vizsgák kötelezőek még akkor is, ha valakinek mentessége van az adott modul alól. (Pl. pszichológus diplomával nem szükséges bejárni a „pszichológiai alapismeretek” modulrészre, de belőle modulzáró vizsgát tenni kötelező.)

A modulzáró vizsgák részletes tartalmát a modult tanító tanároktól ismerik meg a tanfolyam résztvevői. A modulzáró vizsgákkal kapcsolatos kérdéseket – figyelembe véve, hogy az adott modul szakmai tartalmát érintő kérdésekhez az oktatók értenek – az oktatóknak lehet feltenni, illetve az oktatásszervezőknek, akik továbbítják a kérdést (ha az szakmai jellegű) az illetékes oktatónak. A vizsgára bocsátás feltétele az összes modulzáró vizsga teljesítése. Az erről szól ún. modulzáró igazolás érvényessége: 1 év.