Project Description

Legyen az az értekezlet, ami: a szervezeten belüli kommunikáció leghatékonyabb formája!

Mottó: “Szerintem egy értekezlet csak akkor lehet eredményes, ha már a kezdés előtt tudod, mit akarsz elérni. Elnézést, ha nem hangzik túl demokratikusan.”
(Nelson Rockefeller, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke)

A szervezetek tevékenységétől, struktúrájától, méretétől és infokommunikációs kultúrájától függetlenül még ma is az értekezletek, a meetingek jelentik az információcsere talán leggyakoribb módját, s a csapatmunka és a munkatársak bevonásának is egyik fontos eszközét.

Mikor célszerű értekezletet összehívni?

  • Ha a lehető leggyorsabban és hatékonyan kell több emberhez eljuttatni bizonyos információkat
  • Gyors döntésre van szükség, de még nem megfelelően tájékozott a döntéshozó
  • Több ember együttműködését kell biztosítani azonos információs bázison meghatározott cél elérése érdekében
  • Fel kell tárni az eltérő álláspontokat

A fenti felsorolás csak példálózó jellegű; összesen 7 olyan cél van, ami indokolhatja egy értekezlet, találkozó, megbeszélés megszervezését, s közel sem közömbös sem az előkészítés, sem a lebonyolítás szempontjából, hogy adott esetben mi is a cél.
Ha tehát hatékony értekezleteket akarunk tartani, akkor – függetlenül attól, hogy azok rendszeres vagy ad hoc jellegűek-e – az előkészítés során előrelátóan döntések sorát kell meghozni, s a lebonyolítás módját is a célhoz, vagy másképpen fogalmazva a kívánatos, elvárt eredményhez kell igazítani.
Miután az értekezletek sok esetben a már kialakult vagy valószínűsíthető konfliktusok gyors és hatékony feltárásának és kezelésének az igényével kerülnek összehívásra, a téma tárgyalása elválaszthatatlan az eredményes tárgyalási technikák ismeretétől, ezért a kétnapos tréning egyben a résztvevők ez irányú készségeinek fejlesztését is célul tűzi ki.

A tréning tematikája

  • Rövid elméleti alapozás az értekezletekről és a tárgyalástechnikáról
  • Ezt követően a résztvevők különböző célú értekezleteket készítenek elő
  • Végül az idő döntő többségében szituációs játékok keretében sor kerül az értekezletek megtartására is, s ennek részeként – indokolt esetben – a téma rövid tárgyalására is
  • Minden résztvevő minden értekezleten (szituációs játékban) szerephez jut, de ezek a szerepek alkalomról alkalomra változnak.

Kérjen bővebb információt!

A tréning ára a létszámtól és az igényektől függően alakul. Mondja el nekünk az Értekezlet levezetési tréninggel kapcsolatos elképzelését!

Kérjen felvilágosítást, cégére szabott ajánlatot emailben vagy a +36 70 619-5705 telefonszámon!