Project Description

Ösztönző értékelés

Mottó: „Miközben azon aggódnunk, hogy mások mit gondolhatnak rólunk, nem halljuk meg, amikor elmondják, amit valóban gondolnak. Márpedig ha nem halljuk meg, válaszolni sem tudunk rá.”
(Amy Cuddy, amerikai szociálpszichológus)

Vallom, hogy a korrekt, jókor és jól alkalmazott teljesítményértékelés az egyik legfontosabb ösztönző eszköz bármely vezető kezében függetlenül a szervezet jellegétől, lehetőségeitől. Ugyanakkor azt tapasztalom, hogy talán éppen a teljesítményösztönző szerep az, amivel a legnehezebben birkóznak meg a vezetői szerepek közül az érintettek. Nem tudunk vagy nem szeretünk dicsérni, építő kritikát mondani, szívesen elkerüljük a teljesítmények eltérő megítéléséből adódó konfliktushelyzeteket…

A Teljesítményértékelők tréningjének célja

A teljesítményértékelők teljesítményének milyensége azért sem közömbös, mert a minőségfejlesztés jegyében kidolgozott teljesítményértékelési rendszerek, eljárások sikere, eredményessége is nagyrészt attól függ, hogy hogyan zajlik maga az értékelő beszélgetés.

A kétnapos tréning célja a felkészülés segítése egy valóban ösztönző értékelési szituációra. Bár a tréning fókuszában egy tervezett értékelési szituáció áll, az ismertetett technikák, a szerzett tapasztalatok reményeim szerint javítják a napi vezetői munka hatékonyságát is.

Miután e tekintetben nem közömbös, hogy milyen formában, milyen gyakorisággal, milyen szempontok alapján történik az értékelés az adott szervezetben, a tréning előkészítésének szerves részét képezi ennek feltárása, illetve az értékelési tapasztalatok összegyűjtése.

A tréning (tervezett) tematikája

  • A teljesítményértékelés helye, szerepe az adott szervezetnél; az értékelőkkel szemben támasztott elvárások azonosítása
  • Egyéni önértékelés – 1. verzió
  • Egy értékelő beszélgetés forgatókönyvének összeállítása
  • Technikák a forgatókönyvben vázolt célok megvalósításához (pl. a visszajelzés formái, a kritika megfogalmazása és kezelése; konfliktuskezdeményezés a konfliktusok konstruktív megoldása érdekében; célkijelölés, stb.)
  • Felkészülés az értékelő beszélgetésre
  • A munkatársi önértékelés elvárt formájának, tartalmának meghatározása
  • Egyéni önértékelés – 2. verzió
  • Szituációs játék

Kérjen bővebb információt!

A tréning ára a létszámtól és az igényektől függően alakul. Mondja el nekünk a Teljesítményértékelési tréninggel kapcsolatos elképzelését!

Kérjen felvilágosítást, cégére szabott ajánlatot emailben vagy a +36 70 619-5705 telefonszámon!