Project Description

A Pedagógia munkatárs gyermekekkel foglalkozik, ami – lássuk be – társadalmilag az egyik legfontosabb, emberileg pedig a legszebb feladat. Ahhoz, hogy a felnövekvő gyermekek megfelelő környezetben nevelkedjenek, ami az oktatási intézményeket illeti, nagymértékben hozzájárul a pedagógusok munkáját segítők szakmai tudása és empatikus, elfogadó, pozitív szemlélete és személyisége. A legtöbben a gyermekekkel való foglalkozás örömét jelölik meg a pályaválasztásban, mely hatással van a gyermek és családja életére is.

Beiratkozás időszaka2021. október 1-ig
ÜtemezésSzombatonként vagy kéthetente szombat, vasárnap
Képzés időtartama4 hónap
Oktatási helyszínek- Digitális oktatás
- 1085 Budapest, Horánszky utca 11. (Vörösmarty Gimnázium épülete)
Képzési díj
kedvezménnyel:
122.500 Ft helyett
102.500 Ft
Kamatmentes havi részletfizetéssel4 x 25.625 Ft

A tanfolyam hossza és ára változhat annak megfelelően, hogy lehetséges-e beszámítani előzetes ismeretet. Így a lehető legrövidebb idő alatt és a lehető legalacsonyabb költségen szerezheted meg államilag elismert bizonyítványod!

Az ár tartalmazza:

a képzés teljes költségét, vagyis

 • az előzetes tudásmérés díját
 • az oktatói jegyzeteket
 • az oktatás díját
 • személyre szabott internetes felület biztosítását
 • a gyakorlat helyszínének biztosítását
 • a tananyagegységek záró vizsga díját

Ami a képzés megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges:

 • Érettségi bizonyítvány

 

Fontos tudnod

 • Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk (erről bővebben alább olvashatsz). Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk.
 • A résztvevők számára biztosított internetes felület használatával egyszerűen tarthatod a kapcsolatot a csoport tagjaival, és az oktatóknak is közvetlenül tehetsz fel kérdéseket.
 • Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja.

Képzésünkre vizsgagaranciát vállalunk. Ez biztonságot jelent Neked. Nem kell mást tenned, mint részt venni az órákon, és sikeres modulzáró vizsgát tenni. Mi pedig garantáljuk, hogy sikeresen teljesíted a képesítést adó vizsgát is. Ha nem, visszafizetjük a teljes vizsga díját!

Neked ajánljuk Pedagógiai asszisztens
képzésünket…

… amennyiben olyan képzettséget keresel, ami igazából sokkal több, mint csupán egy szakma.

A Klasszisnál kiváló alapot szerezhetsz mind gyakorlati, mind elméleti téren, amit a területen dolgozó kiváló oktatóink biztosítanak számodra.

 • A pedagógia szakmai terminusainak ismerete, a pedagógia tudományként való értelmezése.
 • Pontos szakmai ismeretek a szocializációról.
 • A gyermek megismerésének lehetőségeinek, módszereinek ismerete.
 • Ismeret a gyógypedagógia rendszerében, a gyógypedagógiai alapfogalmakban.
 • Fejlődéslélektani, személyiséglélektani és szociálpszichológiai ismeretek.
 • A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők ismerete, kapcsolatrendszerük értelemzése.
 • Az emberi szükségletek rendszerének, és a szükségletek egymásra gyakorolt
  hatásának ismerete.
 • Az anya-gyermek kapcsolat jelentőségének, a kötődés fogalmának, típusainak, valamint a hospitalizáció káros hatásainak ismerete.
 • Az életkori szakaszok és általános jellemzőik ismerete.
 • A pedagógus személyiségének, attitűdjének, hatása személyiségfejlődésre.
 • Pontos szakmai ismeretek a családról, a család szocializációban betöltött szerepe.
 • A konfliktus típusai és a konfliktusok feloldásának módjai.
 • A devianciák és veszélyeik, valamint megelőzésük lehetőségei.
 • A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség vonzásában megjelenő a gyermek/tanuló fejlődését befolyásoló veszélyek.
 • A fiatalkorú bűnelkövetés személyiségfejlődésben betöltött szerepe.
 • A krízis jelentősége és a családon belüli krízishelyzetek veszélyei.
 • A mentálhigiéné a családi mentálhigiénés gondozás és a segítő beszélgetés szerepe
  a pedagógiai munkában.
 • A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének szemléletformáló hatása.
 • Az óvoda és az általános iskola intézményen belüli és intézményen kívüli szabadidős tevékenységeinek lehetőségei.
 • Az óvodai, iskolai kirándulás és az erdei iskola, tábor előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának lépései.
 • Az óvodai, iskolai programok és a hozzájuk kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékek ismerete.
 • Játékpedagógiai és játékpszichológiai ismeretek.
 • A közművelődési intézmények és a köznevelési intézmények kapcsolatrendszere.
 • A családdal történő kapcsolattartás formái.
 • A tapasztalatok értékelése, következtetések jövőbeni felhasználása.
 • Alapvető egészségnevelési, egészségvédelmi ismeretek.
 • Életkorspecifikus higiénés nevelési ismeretek.
 • A személyi gondozás szerepe és jelentősége a nevelési folyamatban.
 • Az egészséges táplálkozás általános szabályai.
 • Az óvodáskorú és iskoláskorú gyermek pihenésének ideális körülményei és a pihentető alvás feltételrendszere.
 • A helyes életritmus és az érzelmi biztonság kapcsolata.
 • A gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikációs technikák.
 • A kommunikáció elmélete és gyakorlata.
 • A kulturált és elvárt kapcsolatteremtés szabályai a pedagógiai folyamatban.
 • A kulturált üdvözlési formák és a bemutatkozás illemtana, az első benyomás jelentősége.
 • A közvetett és közvetlen kapcsolatteremtés szabályai, kultúrája.
 • A bizalmi légkör kialakításának lépései, feltételeit.
 • A pedagógus szerepének összeegyeztetése a divatos, ápolt öltözködéssel, sminkkel,
  testi higiénével.

A Pedagógiai asszisztens tanfolyam tananyag egységei:

 • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 • Családpedagógiai alapismeretek
 • Szabadidőpedagógia
 • Gondozás és egészségnevelés
 • Kommunikáció és viselkedéskultúra

Akik oktatni fognak

Lukács Ági

Lukács Ági

Kurzusa:

Bemutatkozás:

A Klasszis Oktatás tanáraként a kezdetektől veszek részt leendő szociális és köznevelési szakemberek képzésében.

Az elmúlt 11 év alatt a keretek és lehetőségek, melyek a pályát módosítók rendelkezésére álltak folyamatosan változtak. Nekünk, oktatóknak folyamatos feladatunk, hogy ezen változó keretek között ugyanazt a tartalmat, s szemléletmódot közvetítsük.

35 éve végzek pedagógiai és szociális munkát, melynek közös metszeteként az egyént, s az egyén környezethez való kapcsolatát helyezem a középpontba, s ebben a rendszerben elérhető fejlődést tartom elérendő célnak. / ez az alapelv független a célcsoporttól, de a helyzetüknél fogva a kiszolgáltatottak midig prioritást élveznek/

A felnőttképzésben tanításom elsődleges célja, hogy a leendő szakember felismerje a saját szerepét az adott területen, jól működjön, mert csak ebben az esetben tud hatékony szakmai munkát végezni. Ezért nagy hangsúlyt fektetek a hallgatók készségfejlesztésére, érzékenyítésére. A tananyag elsajátítása minden esetben gyakorlatközpontú, személyes tapasztalataimat osztom meg, melyek iskolai szociális segítőként folyamatosan bővülnek.

Humán területen számomra az elhivatottság azt jelenti, hogy legfontosabb eszközöm a saját személyiségem, mellyel teljes mértékben részt kell vennem az adott folyamatban. Ezt alkalmazom mind a segítő, mind a pedagógus szakmában.

Ráczki Marianna

Kurzusa:

Bemutatkozás:

Az egész életen át tartó tanulás elkötelezett híveként vallom, hogy minden új szakma elsajátítása során gazdagodik a tudásunk, bővülnek tapasztalataink, a világra való rálátásunk is nagyobb ívű lesz.
Könnyebben alkalmazkodunk a világban történő gyors változásokhoz, biztonságot jelent számunkra egy-egy új munkaterület lehetősége.

Ma már nem egy életre választunk szakmát, az életünk bizonyos periódusaiban más-más terület kerül az érdeklődésünk középpontjába. Engedjük meg magunknak, hogy azzal foglalkozzunk, ami érdekel! Ha türelmesek és elszántak vagyunk a végén minden megoldódik: lehetőségünk nyílik arra, hogy azt csináljuk, amire vágyunk, amit igazán szeretnénk! Érdemes egy-egy tanfolyamra beiratkozni akkor is, ha csak érdekesnek tartjuk a témát, de még nem látjuk, miként lesz lehetőségünk a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Hidd el, ha kitartó vagy, a sok befektetett energia meghozza a gyümölcsét!
Bízz magadban! Az, hogy honnan indulunk, többnyire a szüleinktől függ, de hogy hová érkezünk, az már csak tőlünk. Képesek vagyunk-e a változásra vagy a körülményeket okoljuk az életünk nehézségeiért?

A Klasszis Oktatás tanáraként hiszem, hogy a boldog gyermekkorhoz boldog családra és kiegyensúlyozott, támogató társadalmi környezetre van szükség. Az egyéniség fejlődése már kora gyermekkorban megkezdődik, ha biztonságot jelentő, szeretetteljes kapcsolatrendszer veszi körül a gyermeket. A nevelői munka minősége attól függ, hogy az abban résztvevők képesek-e hitelesen, empatikusan viszonyulni a gyermekhez és képesek tanulásra és befogadásra ösztönző légkört teremteni számukra. Dajkaként, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensként célunk, hogy a gyermeki személyiség kibontakoztatásához biztosítsuk a pedagógiai lehetőségeket, aktív részesei legyünk a gyermek egyéniségének születéséhez. Ehhez elengedhetetlen alap kell, hogy legyen a szakmai tudás, a gyermekkor pedagógiai és pszichológiai szempontjainak megismerése.

Ha jobban ismered a gyermeki érés, fejlődés folyamatát, az ezzel kapcsolatos teendőket is tudatosabban tudod elvégezni. Iskolai tanulmányaink során sajnos nem tanuljuk meg a gyermeknevelés csínját-bínját. Felnőttkorunkban azonban a gyermekneveléssel kapcsolatos nehézségekben tanácstalanná válunk, és keressük a számunkra legjobbnak tűnő, de nem mindig szerencsés megoldásokat. Tanfolyamainkon viszont - az elméleti háttér biztosítása mellett - olyan konkrét gyakorlati ismeretekkel bővítheted a tudásod, melyet szülőként és nevelőként is jól kamatoztathatsz. A Klasszis Oktatás keretén belül belekóstolhatsz a pedagógia világába, megismered a gyermekkor sajátosságait, a gyermek egyéniségére szabott nevelési módszereket, gyakorlati technikákat, a munkakör ellátásához szükséges egyéb kompetenciákat, készségeket.
Mindezt szemléletesen, könnyen elsajátíthatóan, elhivatott, színvonalas oktatók segítségével.

Egy dolog biztos: amíg a világon gyermekek születnek, melegszívű, gyermekszerető dajkára, türelmes, elhivatott pedagógiai munkatársakra mindig szükség lesz, ezért várunk szeretettel képzéseinken!

Előzetes tudásszint beszámítása

Az előzetes tudásszint felmérés célja a jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal. Az előzetes tudásszint felmérés folyamata és eredménye segíti a jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hol tart a tanfolyam megkezdése előtt, milyen – formális vagy informális módon – megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott szakmával kapcsolatosan.

Az előzetes tudásszint felmérést a tanfolyam oktatói végzik, és eredményétől függően felmentést adhatnak a tanfolyam egyes részeinek látogatása alól.

Tapasztalataink alapján felnőttképzésben mindenképpen érdemes a jelentkezőnek megpróbálni az előzetes tudásának beszámítását. Felnőttként olyan tapasztalatok birtokában vagyunk, mellyel komoly előnyt élvezhetünk azokhoz képest, akik éppen kikerültek az iskolapadból vagy nem rendelkeznek gyakorlati tudással.

Egy sikeres előzetes tudásmérés beszámításával pénzt, időt és energiát spórolhatsz meg, ugyanakkor minden ismeretet megszerzel a képzés során, ami a sikeres vizsgához szükséges.

A szakmai vizsga

A szakmai vizsgára a Klasszis Oktatásnál megszerzett tanúsítvánnyal tudsz jelentkezni egy akkreditált vizsgaközpontban. Ez a felnőttképzés (az OKJ) átalakítása után működésbe lépő rendszer egyik újdonsága.

Mi a különleges Pedagógiai asszisztens tanfolyamunkban?

 • Amennyiben nálunk tanulsz, olyan intézményt választasz, amely magas oktatási színvonalon valósítja meg Pedagógiai asszisztens képzését, hogy általad megszerzett képzettség mögött valós, használható tudás legyen.
 • Munkatársaink a lehető legtöbb segítséget nyújtják ahhoz, hogy minél eredményesebben végezd Pedagógiai asszisztens tanulmányaid.
 • Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szakmájukban, ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani.
 • Pedagógiai asszisztens képzés során folyamatos felkészítés zajlik a szakmai vizsgára, így nem az utolsó időszakban kell szembesülni a „nagy hajrával”.
 • Tanáraink életszerűvé teszik a Pedagógiai asszisztens képzést, könnyebb megérteni az elméletet gyakorlati tapasztalatok által.
 • Nem szükséges évekig iskolapadban ülni, hogy megszerezd a Pedagógiai asszisztens szakmát.
 • Áraink kedvezőek, a kamatmentes részletfizetés Rád is vonatkozik.
 • Pedagógiai asszisztens képzés hétvégén, egyéb elfoglaltságok mellett is végezhető.
 • Kis létszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat.
 • Nálunk  nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalálható.
 • Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz!
 • A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a lelkesedésünk ragadós:-)!

Jelentkezz, és visszahívunk


  SzombatonkéntKéthetente szombat és vasárnap

  Mi történik a jelentkezés után?

  A jelentkezési lap kitöltésével kifejezed részvételi szándékod tanfolyamunkon. Ez azonban nem jelent elköteleződést. A kezdetektől, ahogy kapcsolatba lépünk egymással, igyekszünk a lehető legteljesebb tájékoztatást nyújtani. Sok információt tartalmaz honlapunk, mégsem adhatja ugyanazt, mint amikor telefonon élőszóban beszélünk egymással.

  Ezért hívunk fel telefonon 24 (maximum 48) órán belül, hogy lehetőség legyen a felmerülő kérdések tisztázására, illetve ily módon igazoljuk vissza jelentkezésed. Amennyiben maximum két napon belül nem történik meg a kapcsolatfelvétel, kérjük, keress minket a megadott elérhetőségeken, hogy tisztázzuk, megérkezett-e a jelentkezésed.
  Egyben biztatunk is arra, gyűjtsd össze kérdéseid, hogy telefonon megválaszolhassuk azokat.

  Amennyiben nehézséget okoz felhívni minket, küldj e-mailt, írd meg telefonszámod és szívesen visszahívunk!

  Üdvözlünk a Klasszis Csapatban!