Project Description

Tedd a dolgod! – A motiváció célja

Azt vallom, hogy minden vezetővel szemben a legalapvetőbb elvárás, hogy a rá bízott erőforrásokkal – különös tekintettel a humán erőforrásra – a lehető legoptimálisabban gazdálkodjon.
Mi teszi különösen értékessé a humán erőforrást egy szervezet számára? Megítélésem szerint két dolog: az egyik, hogy viszonylag gyorsan, s az esetek többségében anyagi források nélkül is fejleszthető, ami a szervezet szempontjából azt jelenti, hogy többre, jobbra, hatékonyabban képesek a munkatársak; a másik ok pedig, hogy a munkatársak képesek és/vagy készek önmagukat is fejleszteni, azaz fejlődni.

A motiváció mint vezetői eszköz alkalmazásának célja, hogy pozitív vagy negatív ösztönző eszközök segítségével rábírjuk a munkatársakat az elvárt teljesítmény nyújtására, illetve az elvárt magatartás tanúsítására biztosítva ez által a szervezeti célok megvalósulását és a fenti hatékonysági kritérium teljesülését is.

A vezetőknek szóló motivációs tréning célja

A tréning a fentieknél sokkal szélesebben értelmezi a motiváció fogalmát, s nemcsak abban kívánja segíteni a résztvevőket, hogy értsék a klasszikus motivációs folyamatot, e folyamat egyes állomásainak fontosságát, s fejlesszék vezetői kompetenciáikat az ösztönzés mint eszköz hatékonyabb alkalmazása érdekében, hanem emellett számos olyan technikát is bemutat, amelyek elsajátítása és alkalmazása révén a vezetők „motiváltabbá” tehetik munkatársaikat, segítik megelőzni a kiégést, a teljesítményszint és a tényleges teljesítmények csökkenését.
Az ajánlott technikák között számos önfejlesztő technika is van, amelyeknek a tréning keretében való kipróbálása egyben mindjárt a „puding próbája is”, s amelyek – a tapasztalatok szerint – élvezetessé is teszik a kétnapos együttlétet.

A tréning tematikája

  • A ráhangolódást követően az első feladat: tudj meg minél többet másokról!
  • Motivációs eszközök a tréning sikerének szolgálatában – csoportmunka
  • A motivációról elméletben avagy a motivációs elméletekről – kevés elméleti ismeret sok gyakorlati vonatkozással
  • A motiváció mint vezetői eszköz – a motivációs folyamat lépései; technikák a motívumok feltárására, adekvát motivációs eszközök alkalmazására
  • Motiváló menedzsment technikák a vezetés kezében – a munkakör motiváló ereje, a teljesítményértékelés szerepe, a vezetési stílus hatása a teljesítményre
  • Olyan önmenedzselési technikák megismerése és kipróbálása, amelyeket a tanácsadói/coach vezetői szerepet betöltve alkalmazhatnak a résztvevők, hogy segítségükkel új lendületet kapjanak a munkatársak, javuljon önbecsülésük, s alkalmassá váljanak nagyobb kihívást jelentő feladatok teljesítésére is

Kérjen bővebb információt!

A tréning ára a létszámtól és az igényektől függően alakul. Mondja el nekünk a Vezetői motivációs tréninggel kapcsolatos elképzelését!

Kérjen felvilágosítást, cégére szabott ajánlatot emailben vagy a +36 70 619-5705 telefonszámon!