Project Description

Vak vezet világtalant?

Először is elnézést a kissé talán profán címért, de kellő súllyal akartam érzékeltetni, milyen nehéz helyzetbe is hozza a szervezet azokat a munkatársakat, akik egyik napról a másikra, mindenféle felkészítés nélkül abban a helyzetben találják magukat, hogy a jövőben – egy projekt, egy teammunka lezárásáig – felelősek nem csak a maguk, hanem mások teljesítményéért is, fontos szervezeti célok hatékony eléréséért.

Bátran állíthatjuk, hogy kevés olyan szervezet van, amely működésére nem lenne jellemző a teammunka, s a sikeres működés érdekében vélhetően csak szaporodni fog azoknak az alkalmaknak a száma, amikor az ad hoc módon szervezett, a szervezeti struktúrán átívelő munkatársi csapatok nagy önállósággal és felelősséggel visznek majd stratégiai jelentőségű ügyeket.

Mit tehet egy előrelátó, a minőségi működés mellett elkötelezett vezetés e helyzet ismeretben? Felkészül, azaz felkészíti azokat az új feladatok ellátására, akik szakmai ismereteik, tapasztalataik alapján „várományosai” lehetnek ilyen hosszabb-rövidebb ideig tartó koordinátori megbízatásoknak.

A Kompetenciafejlesztés tréning célja

A tréning célja, hogy a minimálisan szükséges elméleti alapok mellett döntően olyan technikákat mutasson be és tanítson meg alkalmazni a résztvevőknek, amelyek nélkülözhetetlenek egy ilyen jellegű munka széles értelemben vett irányításánál (tervezési, szervezési, direkt irányítási, ellenőrzési metódusok), illetve olyan kompetenciákat, készségeket fejlesszen, amelyek kulcsfontosságúak a csapat eredményes működtetéséhez. Példaként a vezetői szerepek közül kiemelhetőek a különböző szintű és irányú együttműködést befolyásoló szerepek (csapatépítő, szóvivő, összekötő, konfliktuskezelő), valamint az eredményességre és hatékonyságra közvetlenül ható szerepek (a teljesítményösztönző és –értékelő, delegáló, döntéshozó).

A cél az, hogy a résztvevők „in vitro” megtapasztalják, hogy mit is jelent másokat irányítani, milyen szervezeti elvárásoknak kell eleget tenni a munkavégzés során, s hogyan lehet egy új összetételű munkatársi csoportból rövid idő alatt jól teljesítő csapatot szervezni. Ennek érdekében a tréning során a résztvevők – létszámtól függően – két vagy három csoportba szerveződve egy-egy önálló projekttervet készítenek lépésről lépésre, ahol minden lépést egy rövid felkészítés vezet be, s egy – az előzetesen közösen meghatározott értékelési szempontok alapján történő, esetenként egyéni, esetenként csoportos – teljesítményértékelés és visszajelzés zár le.
A résztvevők önálló feladatokat, szerepeket is kapnak a csapatmunka kapcsán, hogy fejleszthessék a vezetői szerepek betöltéséhez szükséges személyes kompetenciáikat is.

A tréning időtartama 3 alkalommal két nap. A projektfeladatok egy részét a résztvevők/csapatok a két találkozó között valósítják meg, s az eredményt prezentálják a tréningen. Tekintettel a megvalósítás ilyen módjára, célszerű két tréningalkalom között két hét szünetet tartani.

Kérjen bővebb információt!

A tréning ára a létszámtól és az igényektől függően alakul. Mondja el nekünk a Kompetenciafejlesztési tréninggel kapcsolatos elképzelését!

Kérjen felvilágosítást, cégére szabott ajánlatot emailben vagy a +36 70 619-5705 telefonszámon!