Project Description

A társadalmi szükséglet és a jogszabályi előírás okán jelentősen megnövekedett a Demencia gondozó végzettséggel rendelkezők iránti kereslet a munkaerőpiacon. Ez a szakma persze sokkal több annál, mint egy pénzkereseti lehetőség.

Korunknak új kihívással, a társadalom elöregedésével kell szembesülnie. A folyamat magában hordozza az időskorban gyakrabban előforduló megbetegedéseket, köztük a demencia emelkedő számát. A WHO adatai szerint ma Magyarországon 150 000 fő a betegséggel érintett személy él. A demenciával élők önellátó képessége fokozatosan és súlyosan hanyatlik, ami egy fokozott és szakszerű gondozást igényel. Jelentős létszámban veszik igénybe a szociális ellátó rendszer intézményeit. Az 1/2000 (I.07.) SzCsM rendelet 6. § (5a) bekezdés d) pontja előírja, hogy az intézményvezető demens személyeket gondozó bentlakást nyújtó intézmények esetén a gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 1-1 fő, demencia gondozó szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott jelenlétét köteles minden műszakban biztosítani.

Beiratkozás időszaka2021. október 1-ig
ÜtemezésSzombatonként vagy kéthetente szombat, vasárnap
Képzés időtartama6 hónap
Oktatási helyszínek- Digitális oktatás
- 1085 Budapest, Horánszky utca 11. (Vörösmarty Gimnázium épülete)
- Miskolc
Képzési díj
kedvezménnyel:
185.500 Ft helyett
MOST CSAK 160.000 Ft
Kamatmentes havi részletfizetéssel6 x 26. 667 Ft

A tanfolyam hossza és ára változhat annak megfelelően, hogy lehetséges-e beszámítani előzetes ismeretet. Így a lehető legrövidebb idő alatt és a lehető legalacsonyabb költségen szerezheted meg államilag elismert bizonyítványod!

Az ár tartalmazza:

a képzés teljes költségét, vagyis

 • az előzetes tudásmérés díját
 • az oktatói jegyzeteket
 • az oktatás díját
 • személyre szabott internetes felület biztosítását
 • a gyakorlat helyszínének biztosítását
 • a tananyagegységek záró vizsga díját

Ami a képzés megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)
 • Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)
 • Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)
 • Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 04)
 • Ápoló (5 0913 03 01)
 • Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)
 • Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)
 • Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09)
 • 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
 • 32 723 01 Ápolási asszisztens
 • 55 723 01 Ápoló
 • 54 720 01 Egészségügyi asszisztens
 • 55 762 01 Foglalkozás-szervező
 • 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
 • 55 762 02 Gerontológiai gondozó
 • 52 723 01 Gyakorló ápoló
 • 54 723 02 Gyakorló ápoló
 • 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens
 • 52 723 03 Gyakorló mentőápoló
 • 54 723 01 Gyakorló mentőápoló
 • 55 723 11 Mentőápoló
 • 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó
 • 54 762 02 Szociális asszisztens
 • 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló
 • 54 762 03 Szociális szakgondozó
 • szociális munkás
 • okleveles egészségügyi szociális munkás
 • okleveles szociális munkás
 • gyógytornász
 • fizioterapeuta
 • okleveles rehabilitációs szakember
 • mentálhigiénikus
 • diplomás ápoló
 • szociálpedagógus
 • szociális menedzser
 • gerontagógus

Fontos tudnod

 • Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk (erről bővebben alább olvashatsz). Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk.
 • A résztvevők számára biztosított internetes felület használatával egyszerűen tarthatod a kapcsolatot a csoport tagjaival, és az oktatóknak is közvetlenül tehetsz fel kérdéseket.
 • Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja.
Képzésünkre vizsgagaranciát vállalunk. Ez biztonságot jelent Neked. Nem kell mást tenned, mint részt venni az órákon, és sikeres modulzáró vizsgát tenni. Mi pedig garantáljuk, hogy sikeresen teljesíted a képesítést adó vizsgát is. Ha nem, visszafizetjük a teljes vizsga díját!

Neked ajánljuk Demencia gondozó képzésünket…

… amennyiben olyan képzettséget keresel, ami igazából sokkal több, mint csupán egy szakma.

A Klasszisnál kiváló alapot szerezhetsz mind gyakorlati, mind elméleti téren, amit a területen dolgozó kiváló oktatóink biztosítanak számodra.

 • A demenciával élő személy támogatásának, a társszakmákkal, interprofesszionális munkacsoportban interprofesszionális (a továbbiakban: IP) megvalósuló együttműködésének lehetséges módjainak, módszereinek a megfogalmazása.
 • A team-en belül a demenciával élő személy közvetlen gondozásával összefüggő feladatok ellátása, a demenciával élő személy kísérése, foglalkoztatása, a demenciával élő személy családtagjainak támogatása.
 • Megérti a betegség kialakulásának folyamatát. A rendelkezésére álló információk alapján egyéni gondozási terv készítése a demenciával élő gondozott számára.
 • A betegség korai tüneteinek felismerése. Az egyéni bánásmód és személyközpontú ellátás módjainak alkalmazása.
 • Segítséget nyújtása a demenciával élő személy részére a kognitív zavarok enyhítése szükséglet megjelenése esetén.
 • A fellépő tünetegyüttesek osztályozása a a demencia stádiumának azonosítására.
 • A BPSD tünetek felismerése és a megfelelő viselkedés alkalmazásával azok egyensúlyban tartása.
 • A hatékony, speciális (demenciával élő személlyel való) kommunikáció eszközeinek alkalmazása, a gondozó-beteg, gondozó- hozzátartozó kapcsolatokban.
 • Kapcsolatba hozza a beteg egyéb testi állapotainak jellemzőit a BPSD tünetekkel.
 • A saját és a hozzátartozók egészségét veszélyeztető stressz faktorok felismerése.
 • Az egyén mindennapi tevékenységében megjelenő zavarok felismerése, a gondozási, ápolási ellátás folyamatának ehhez igazítása.
 • Az orvosi diagnózis megállapítása után az ápolási diagnózisok mellérendelése és azok a alkalmazása a gyakorlatban.
 • Együttműködő kapcsolat kialakítása ki és fenntartása a gondozott családjával.
 • Segítség nyújtása a demenciával élő személy és családja számára a rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételéhez.
 • Szükség esetén folyamatosan és hatékonyan beavatkozás a prehospitális tünetek, veszélyhelyzetek megjelenésekor.
 • Az öregedéssel járó társadalmi és szociális kihívások felismerése.
 • A demenciával élő személlyel való speciális kommunikáció alkalmazása.
 • Az abúzusra utaló jelek felismerése.
 • Felelősségteljes, korrekt, agresszivitást kerülő, szakmaiságot előtérbe helyező, a kulturális másságot és eltérő értelmezési alapot elfogadó, a beteg érdekeit szem előtt tartó kommunikáció.
 • Személyre szabottan kiválasztja azokat az eszközöket, amelyek a demenciával élő személy
  szükségleteinek kielégítésében optimálisak.
  Megérti és tisztázza a demenciával élő személy spirituális igényét.
 • Munkája során, testi-lelki egészségének megóvása érdekében kiégés megelőzésére szolgáló spirituális eszközök alkalmazása.
 • Munkája során a személyközpontú gondozás összetevőit, mint a támogató és a gyengítő hozzáállás alkalmazása.
 • Az „én- támogató” alapelvek és a „Legjobb Barát Modell” gondozási módszer alkalmazása a gyakorlatban.
 • A demenciával élő személy foglalkozásokon való részvételéről való gondoskodás, az oda való eljuttatás biztosítása.
 • A csoportfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása, az általa ismert, a demenciával élő személy foglalkoztatását biztosító, illetve lehetővé tevő gyakorlatok alkalmazása.
 • Konstruktív javaslataival hozzájárul a demenciával élő személy otthonának, fizikai környezetének biztonságosabbá tételéhez.
 • A demens betegnek, illetve hozzátartozójának a jogvédelemmel kapcsolatban elérhető információkról való tájékoztatás.
 • Az IP team tagjaként szorosan együttműködés az elrendelő orvossal, észrevételeivel támogatja az ellátotti jogok érvényesülését.
 • Pszichésen támogatja a demenciával élő személyt az élet elengedése során.
 • A demenciával élő személyt az életelvesztés folyamatában kíséri.
 • Megfogalmazza és elemzi az esetekhez kötődő értékdilemmákat.
 • Reflektíven igyekszik megítélni a gondozott lelki egyensúlya változásait, a kritikus helyzetekben segítséget kér.
 • A gondozási tevékenységet segítő változást kezdeményez a demenciával élő személy és hozzátartozóik érdekei közvetítésével intézményi vagy helyi szinten.
 • Alapvető digitális kompetenciái és információkezelési képessége alapján táblázatokat használata, szövegszerkesztés, levelezés. Az online kommunikációs eszközök, csatornák konstruktív és tudatosan használata.
 • A szakmai dokumentációk (jogszabályok, szabályzatok, munkaköri leírás, protokollok), értelmezése és használata munkavégzése során.
 • Digitális kompetenciái birtokában tájékozódás az online térben, rendszeresen önképzés.
 • Kezeli az ápolási dokumentáció vezetéséhez, a szervezetben alkalmazott digitális programot.
 • Gondozási és foglalkoztatási terv készítése hagyományos és elektronikus formában is.

Kapcsolódó szakmai készségek:

 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezése
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítása
 • munkatevékenységek szervezése, megvalósítására
 • foglalkozások eszközeinek előkészítése
 • differenciált bánásmód

A Demencia gondozó tanfolyamon elsajátítandó ismeretek:

 1. Az interprofesszionális együttműködés (meghatározása, jellemzői, kulcskompetenciái, együttműködés). A demenciával élő személy érdekképviseletének lehetőségei.
 2. A demencia neurológiai, pszichiátriai alapjainak, patológiájának ismeretei (a demencia fogalma, oka; a kognitív tünetek, lebenytünetek, a beteg vizsgálata, a
  demencia stádiumai, a BPSD tünetek).
 3. A demenciával élő személy speciális ápolásának ismeretei (prehospitális beavatkozások).
  A demenciával élő személy gondozásának irányelvei, módszerei.
 4. A gondozási környezet kialakítása (a biztonságos
  otthoni és intézményi környezet kritériumai).
 5. A demenciával élő személlyel történő kommunikáció.
 6. Az idősödő társadalomban fellépő szükségletek, különös tekintettel a demencia gondozásra, mint társadalmi kihívásra.
  A demenciával élők foglalkoztatási módszerei.
 7. A demenciával élő személyt érhető abúzus formái,
  előfordulási lehetőségei.
 8. A személyközpontú gondozás módszerei (Legjobb Barát modell alapján az Alzheimer betegek jogai és az én-támogató hozzáállás).
  A spiritualitást segítő tényezők, lehetőségek, módszerek.
 9. A haldokló és a hozzátartozója pszichés támogatása.
  A gyászfeldolgozás szakaszai.

Akik oktatni fognak

Burka Józsefné /Miskolcon/

Molnár Margó

Bodonyiné Molnár Margit /Budapesten/

Kurzusai:

Bemutatkozás: Szociálpedagógus, szociális munkás, esetmenedzser, szaktanár és két gyermek édesanyja vagyok. Egészségügyi szakközépiskolai tanulmányaimat követően, gyógypedagógiai asszisztens oklevelet, majd szociálpedagógus diplomát szereztem. 15 évet töltöttem szociális területen, a fogyatékkal élők foglalkoztatásától, jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson keresztül az idősellátásig, de ismereteket szereztem a szociális munka más területein is.

10 éve tevékenykedem tereptanárként, és oktatóként. Eddigi munkám során gyakorló szakemberként igyekszem átadni ismereteimet, a szakma iránti elkötelezettségemet, megismertetni a jövő szakembereit a szakma iránti alázattal, odaadással.

Előzetes tudásszint beszámítása

Az előzetes tudásszint felmérés célja a jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal. Az előzetes tudásszint felmérés folyamata és eredménye segíti a jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hol tart a tanfolyam megkezdése előtt, milyen – formális vagy informális módon – megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott szakmával kapcsolatosan.

Az előzetes tudásszint felmérést a tanfolyam oktatói végzik, és eredményétől függően felmentést adhatnak a tanfolyam egyes részeinek látogatása alól.

Tapasztalataink alapján felnőttképzésben mindenképpen érdemes a jelentkezőnek megpróbálni az előzetes tudásának beszámítását. Felnőttként olyan tapasztalatok birtokában vagyunk, mellyel komoly előnyt élvezhetünk azokhoz képest, akik éppen kikerültek az iskolapadból vagy nem rendelkeznek gyakorlati tudással.

Egy sikeres előzetes tudásmérés beszámításával pénzt, időt és energiát spórolhatsz meg, ugyanakkor minden ismeretet megszerzel a képzés során, ami a sikeres vizsgához szükséges.

A szakmai vizsga

A szakmai vizsgára a Klasszis Oktatásnál megszerzett tanúsítvánnyal tudsz jelentkezni egy akkreditált vizsgaközpontban. Ez a felnőttképzés (az OKJ) átalakítása után működésbe lépő rendszer egyik újdonsága.

Mi a különleges Demencia gondozó tanfolyamunkban?

 • Amennyiben nálunk tanulsz, olyan intézményt választasz, amely magas oktatási színvonalon valósítja meg Demencia gondozó képzését, hogy általad megszerzett képzettség mögött valós, használható tudás legyen.
 • Munkatársaink a lehető legtöbb segítséget nyújtják ahhoz, hogy minél eredményesebben végezd Demencia gondozó tanulmányaid.
 • Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szakmájukban, ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani.
 • A Demencia gondozó képzés során folyamatos felkészítés zajlik a szakmai vizsgára, így nem az utolsó időszakban kell szembesülni a „nagy hajrával”.
 • Tanáraink életszerűvé teszik a Demencia gondozó képzést, könnyebb megérteni az elméletet gyakorlati tapasztalatok által.
 • Nem szükséges évekig iskolapadban ülni, hogy megszerezd a Demencia gondozó szakmát.
 • Áraink kedvezőek, a kamatmentes részletfizetés Rád is vonatkozik.
 • A Demencia gondozó képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe leginkább beilleszthető megoldásra.
 • Kis létszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat.
 • Nálunk nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalálható.
 • Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz!
 • A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a lelkesedésünk ragadós:-)!

Jelentkezz, és visszahívunk


  SzombatonkéntKéthetente szombat és vasárnap

  Mi történik a jelentkezés után?

  A jelentkezési lap kitöltésével kifejezed részvételi szándékod tanfolyamunkon. Ez azonban nem jelent elköteleződést. A kezdetektől, ahogy kapcsolatba lépünk egymással, igyekszünk a lehető legteljesebb tájékoztatást nyújtani. Sok információt tartalmaz honlapunk, mégsem adhatja ugyanazt, mint amikor telefonon élőszóban beszélünk egymással.

  Ezért hívunk fel telefonon 24 (maximum 48) órán belül, hogy lehetőség legyen a felmerülő kérdések tisztázására, illetve ily módon igazoljuk vissza jelentkezésed. Amennyiben maximum két napon belül nem történik meg a kapcsolatfelvétel, kérjük, keress minket a megadott elérhetőségeken, hogy tisztázzuk, megérkezett-e a jelentkezésed.
  Egyben biztatunk is arra, gyűjtsd össze kérdéseid, hogy telefonon megválaszolhassuk azokat.

  Amennyiben nehézséget okoz felhívni minket, küldj e-mailt, írd meg telefonszámod és szívesen visszahívunk!

  Üdvözlünk a Klasszis Csapatban!