Klasszis Oktatás Kft.
Address: 2141 Csömör, Laki u. 13 / D.
Representative: Gergely Gulyás
Phone: +36 30 895-1612
E-mail: info@klasszisoktatas.hu
Website: https://klasszisoktatas.hu

 

With the information below, we would like to inform you that after contacting us, what happens to your personal information, what purpose, to what extent and by whom persons can use them, and what rights are granted to you after granting them.
This information is contained in Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) No 95/46 (General Data Protection Regulation) It made.

We handle your personal information in the following cases:

 1. Subscribing to a newsletter, using discounts,
 2. Requesting and calling back through the website,
 3. Completion of application form, OKJ training (“LXXVII 2013 law on adult training”) ,
 4. When applying for training not covered by Adult Education Act

Let’s consider which personal information we treat in each case:

 1. Subscribing to a newsletter, using discounts:

  – Name,
  – E-mail address

  Those who have access to data from our institution: administrators, financial staff, IT staff, legal entities providing IT background services
  You may refuse to provide this information to your institution, but it is important that you do not receive information about the newsletters or the offered offers you can get it.

 2. To apply for a call and call via the website:

  – Name,
  – Phone number,
  – E-mail address

  Those who have access to data from our institution: Administrators, IT Personnel, Legal
  Professionals Providing IT Backup Services If you refuse to provide this information to your institution, it is important to know that both general and training specific and vocational training courses we will not be able to provide you with any information about the training, its launch, requirements and any questions you may have, without the possibility of contacting you.

 3. Filling in the application form for enrollment, OKJ training courses (“LXXVII Act 2013 on Adult Education”) :

  – name,
  – birth name,
  – mother’s name,
  – place of birth , date of birth,
  – sex,
  – citizenship,
  – place of residence and place of residence,
  – telephone number,
  – legal title of non-Hungarian citizen in Hungary, the number,
  – social security number (TAJ),
  – in the case of compulsory schooling participating in the parent’s name, residence, place of residence telephone number of a legal representative,
  – a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,
  – támogatott képzések esetén, amennyiben ezt a támogatói szerződés előírja: fotók, hangfelvételek, videók,
  – munkaerő-piaci státusz

  Those who have access to the data from our institution: administrators, financial staff IT staff, course organizers, institution representatives, legal entities providing IT background services
  If you refuse to provide this information to your institution, it is important to know that your training you can not take part.

 4. For applying for training not covered by the Adult Education Act:

  – name,
  – residence, place of residence,
  – telephone number,
  – e-mail address

  Those who have access to the data from our institution: administrators, financial staff IT staff, course organizers, institution representatives, legal entities providing IT background services
  If you refuse to provide this information to your institution, it is important to know that your training you can not take part.

  A személyes adatok megőrzési ideje:
  Intézményünk a birtokába jutott személyes adataidat a felnőttképzési törvény alapján öt évig köteles megőrizni, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb hét évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb nyolc évig kezelheti.Inténtézményünk az adataidat harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve, a hatósági ellenőrzést. Ekkor a hatóság képviselői betekinthetnek az adataidat is tartalmazó képzési, vagy pénzügyi dokumentációba.

  A honlap böngészés, cookie-k használata:
  A honlapon való böngészéssel és a sütik elfogadásával tudomásul veszed és elfogadod, hogy a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el a számítógépeden vagy a mobil eszközödön. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngésződben módosíthatod. (Például a Google Chrome-ban) A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

  A személyes adataid kezelésével kapcsolatos jogaid:

  A tájékoztatáshoz való jog:
  Személyes adataidnak kezeléséről bármikor jogosult vagy megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelmed alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

  A hozzáférés joga:
  Bármikor kérhetsz visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adataidnak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adataidat kezelik (ez abban az esetben, ha az adataidat nem te közvetlenül adtad meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, a személyes adatoddal kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat másolatban is elkérheted.

  A helyesbítéshez való jog:
  Kérheted a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adataidnak ésszerű időn belüli kijavítását.

  A törléshez való jog:
  Kérheted, hogy adataidat ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonod az adataidnak kezelésére vonatkozó hozzájárulásodat, tiltakozol adataidnak kezelése ellen, vagy ha adataidat jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheted a személyes adataidat abban az esetben, ha az adataidnak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

  Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  Ha valamilyen okból vitatod, hogy az adataidnak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatod adataidnak használatát.

  A tiltakozáshoz való jog:
  Bármikor tiltakozhatsz az ellen, hogy az adataidat kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adataidat nem kezelheti tovább.

  A panasztételhez való jog:
  Ha az adataidnak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogásod van, panaszt tehetsz az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu .

  A bírósághoz fordulás joga:
  Ha az adataidnak kezelésével kapcsolatos jogaid sérülnek, jogosult vagy arra, hogy bírósághoz fordulj.

  Az adathordozhatósághoz való jog:
  Amennyiben igényled, megkaphatod adataidat elektronikus adathordozón, vagy kérheted, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

  Please note that data management does not automate decision-making and profiling based on your personal information. To protect your personal information, paper-based documents are locked, stored in a safe place, and your electronically-retrieved data is accessed by qualified staff.

  Our Privacy Policy is in force since May 2018.